Zdrowie jako pozytywny stan samopoczucia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdrowie jako pozytywny stan samopoczucia - strona 1 Zdrowie jako pozytywny stan samopoczucia - strona 2 Zdrowie jako pozytywny stan samopoczucia - strona 3

Fragment notatki:


Zdrowie - definicja WHO 1947r. stan pozytywny (dobrostan - pełen; jakiś) samopoczucia (well-being) fizycznego, psychicznego, społecznego, nie tylko brak choroby i ułomności (definicja dynamiczna - nie jest oceną punktu tylko kontinuum; holistyczna=całościowa, systemowa)
VII wpne - Asklepios - medycyna jest dziedziną filozofii
IV wpne - Hipokrates - równowaga zewnętrzna wpływa na wewnętrzną kondycję człowieka
Galen - temperament i humor
Platon - zdrowie jako funkcja doskonalenia stylu życia i kulturowej relatywizacji diety
Plutarch - warunkiem zdrowego życia jest stan aktywności i wolności
Stoicy - zdrowie to piękno, cnota, harmonia umysłu i życia
Chrześcijaństwo - zdrowie to też zdolność znoszenia bólu i cierpienia, choroba to skutek grzechu, ciało czyste - jako naczynie duszy
Arabowie - Maimonides - człowiek ma wpływ na moment śmierci; Johannitius: dietetyczny wzorzec stylu życia i postawa prozdrowotna
Paracelsus - zdrowie nie jest dawane przez naturę ale musi być stale zdobywane przez człowieka
XVIII/XIX - romantyzm, idealizm: Schelling - choroba jest składową życia i stanowi zmianę proporcji zasad życiowych, zdrowie to ich równowaga; homeostaza!
Hegel - człowiek jest nosicielem „bakcyla śmierci” a zdrowie jest tylko jego przejściową harmonią
Pozytywizm - Virchov: choroba to niewydolność aparatu regulacyjnego, prowadząca do życia w nienormalnych warunkach, a w zdrowiu siły regeneracyjne są zdolne do przezwyciężania stanu nienormalności
1951, 1969 - Parsons - zdrowie to stan w którym jednostka wykazuje optymalną umiejętność efektywnego pełnienie ról i zadań wyznaczonych jej przez proces socjalizacji (WHO 1977 - samodzielność i sprawność lub kontrolowana niepełnosprawność - przy wsparciu społecznym i technicznym)
Zdrowie to jeden z głównych zasobów gospodarki narodowej, to wartość pozytywna o znaczeniu ekonomicznym
Zdrowie publiczne Zdrowie jako zdolność do takiego funkcjonowania jednostki, aby mogła ona odegrać docenioną i pożądaną rolę społeczną
Utopiści Moor, Bacon, Capanelli - edukacja zdrowotna dla poprawy warunków życia społecznego
1567 - Stupiuss - zdrowie publiczne (reformy prozdrowotne)
Oświecenie - ważne jest zachowanie zdrowia przez wszystkie klasy społeczne
Leibniz - system publicznej opieki zdrowotnej; Hoffman - prozdrowotny styl życia
1782 Franklin - zdrowie to bogactwo (odpowiedzialność publicznej opieki zdrowotnej za zdrowie jednostki) Touseau, Frank - cywilizacja i rządy oraz bieda są odpowiedzialne za zły stan zdrowia człowieka; Anton - rząd zapewnia warunki zewnętrzne a jednostka przyjmuje odpowiedzialność za siebie
Virchov: polityka jest medycyną na szeroką skalę


(…)

… (żywność, mieszkanie, używki, relacje interpersonalne)
PZ ma wartość polityczną, współdziałanie wielosektorowe dla zdrowia
Mandala zdrowia
W centrum człowiek (w aspektach fizycznym, intelektualnym, duchowym)
Dookoła kręgi: najbliższego środowiska fizycznego i społecznego, dalej krag kulturowy i biosfera (służba zdrowia)
Pola zdrowia: czynniki biologiczne (jednostkowe); zachowania jednostkowe (indywidualny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz