Promocja zdrowia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promocja zdrowia - wykład - strona 1 Promocja zdrowia - wykład - strona 2 Promocja zdrowia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 1 ROZWÓJ KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA Koncepcja zdrowia i zmiany w spojrzeniu na zdrowie.
Przegląd wybranych definicji zdrowia Historia pojęcia zdrowia jest przede wszystkim historią idei, która zawsze łączyła się z praktyką medyczną i socjokulturową rzeczywistością. Nauczyciele i politycy zwykle wykazywali zainteresowanie problematyką opieki zdrowotnej, co pozwala stwierdzić, że historia pojęcia zdrowia może być uważana za historię edukacji i polityki zdrowotnej oraz praktycznego życia. Od tego, w jaki sposób definiujemy zdrowie zależy definicja promocji zdrowia.
Potocznie zdrowie rozumie się jako stan braku choroby .
Myśląc o zdrowiu zwykle myślimy o leczeniu chorób przez lekarzy.
Służba zdrowia kojarzy się zwykle z symptomami i organicznymi oznakami choroby.
Kiedy myślimy o zdrowiu to tak naprawę myślimy o ludziach, który się leczą. Takie spojrzenie na zdrowie u progu XXI stulecia okazało się niewystarczające.
W 1948 r. w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawarto oficjalną definicję zdrowia gdzie: `(…) zdrowie to całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania' (WHO 1943).
Zdrowie oznacza pełnię możliwości człowieka zarówno w fizycznym, psychicznym, jak i społ ecznym wymiarze jego funkcjonowania. Ta definicja była milowym krokiem w procesie zmiany sposobu myślenia o zdrowiu (odejście od tzw. biomedycznego modelu zdrowia), chociaż wiąże się z nią kilka problemów.
Mianowicie określa ona sytuację życiową , którą niewielu ludzi może osiągnąć oraz zakłada, że istnieje jakiś jeden określony stan bycia zdrowym. Dlatego uznaje się zasięg jej za ograniczony.
Jednocześnie definicja ta zrodziła pytanie o to co wpływa na fizyczną, psychiczną i społeczną kondycję człowieka? A dalej o to co należy zrobić by we wszystkich wspomnianych wymiarach mógł on osiągnąć szczyt swoich możliwości?
Kolejne koncepcje zdrowia, które znalazły zastosowanie w promocji zdrowia, a sformułowane na gruncie nauk społecznych, nawiązują do przytoczonej powyżej definicji zdrowia WHO, ale ujmują ją w sposób szczegółowy i konkretny.
W pierwszym ujęciu zdrowie traktowane jest jako dyspozycja , wedle której jest to: poddająca się zmianom zdolność człowieka zarówno do osiągania pełni własnych fizycznych, psychicznych i społecznych możliwości, jak i reagowania na wyzwania środowiska .
Zdrowie jest więc zasobem, ogólną zdolnością organizmu do wszechstronnego rozwoju i do stawiania czoła aktualnym wymaganiom.


(…)

… zachodziły zmiany w obrazie chorób. Choroby zakaźne, o jednorodnej etiologii, zostały zdominowane przez choroby przewlekłe, bardzo mocno związane z cechami szeroko pojętego środowiska człowieka, a także jego sposobem życia. Choroby te (przede wszystkim choroby układu krążenia i choroby nowotworowe) stały się głównymi sprawcami śmiertelności naszego globu.
W walce z tymi chorobami medycyna naprawcza…
… następuje w sytuacji zakłócenia tego procesu, jest załamaniem zdrowia. Dochodzi do tego wtedy, gdy brakuje energii i/lub umiejętności, aby sprostać wymaganiom i obciążeniom i zachować poczucie równowagi i harmonii.
Nauki społeczne w swym ujęciu zdrowia uznają, że u jego podstaw leży złożony i różnorodny zespół czynników, na który składają się zarówno genetyczne jak i psychospołeczne zasoby, m. in. wsparcie społeczne, strategie radzenia sobie, poziom tożsamości (czyli wiara w siebie) i inne.
W przedstawionych powyżej ujęciach zdrowie traktowane było jako stan, dyspozycja, albo proces. Bez względu na różnice było on czymś, co przynależy człowiekowi. Z kolei psychologia zdrowia w jednej z definicji mówi, że aby trafnie opisać stan zdrowia i choroby należy umieścić je na kontinuum.
Kontinuum `zdrowie - choroba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz