Wykład - Systemy oparte na składkach dobrowolnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Systemy oparte na składkach dobrowolnych - strona 1 Wykład - Systemy oparte na składkach dobrowolnych - strona 2 Wykład - Systemy oparte na składkach dobrowolnych - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód
Wykład 3
Systemy oparte na składkach dobrowolnych (fakultatywnych), charakterystycznych dla systemów finansowania opartych na ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze komercyjnym W systemie publicznej opieki zdrowotnej, w którym w całości zaspokajane byłyby potrzeby i oczekiwania społeczne zakres usług zdrowotnych oferowanych przez ten system, nie byłoby miejsca na prywatne ubezpieczenia zdrowotne, ponieważ państwo oferowałoby swoim obywatelom wszystkie możliwe usługi medyczne zgodne z najnowszą wiedzą. Jednak żadnemu, nawet najbogatszemu państwu na świecie, nie udało się osiągnąć (i prawdopodobnie nie uda) takiego idealnego systemu, głównie ze względu na koszty, ale również ze względu na konieczność przeniesienia obowiązku dbania o własne zdrowie na barki obywateli. Czynniki te wpłynęły istotnie na rozwój komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych. W literaturze przedmiotu ubezpieczenia te bywają również nazywane: prywatnymi, dobrowolnymi czy rynkowymi. W żadnym kraju, jak dotąd finansowanie ochrony zdrowia nie opiera się wyłącznie na środkach pochodzących z ubezpieczeń prywatnych; w poszczególnych krajach współistnieją ubezpieczenia z innymi źródłami finansowania forma ubezpieczeń pełnić może w różnych państwach większą lub mniejszą rolę w tym zakresie. Celami, które przyświecały wprowadzaniu i rozwojowi komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, były: dążenie przez władze do częściowego przeniesienia obowiązku dbania o zdrowie na obywateli; dążenie przez władze do zwiększenia napływu środków do systemu ochron) zdrowia poprzez wzrost wydatków prywatnych na zdrowie. Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne stanowią jedną z form pokrywania kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych. Ich istotą jest przejmowanie przez zakłady ubezpieczeń od klientów (ubezpieczonych) ryzyka utraty zarobków wynikających z niezdolności do pracy oraz ryzyka konieczności poniesienia niespodziewanych wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych, w zamian za wniesienie odpowiedniej składki. Cechą charakterystyczną komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, podobnie jak cechą typową dla całego systemu ubezpieczeniowego, jest produkt ubezpieczenia. Każde komercyjne ubezpieczenie, także zdrowotne, jest produktem który zabezpiecza nabywcę ubezpieczenia lub inną wskazaną przez niego osobę przed negatywnymi skutkami pewnych zdarzeń losowych. Nabywca opłaca składkę, która odzwierciedla ryzyko zaistnienia zdarzenia, i otrzymuje ubezpieczenie w formie polisy. W polisie określającej warunki umowy firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania, które pozwoli na zlikwidowanie szkód, jakie powstały wskutek zaistnienia zdarzenia

(…)

… jeszcze wyleczenia dolegliwości i często jest oczywiste, że to wyleczenie nie nastąpi. Może natomiast przyczynić się do poprawy jakości lub przedłużenia pacjentowi życia. Wtedy można już mówić o częściowej likwidacji szkody, jaka powstała w wyniku choroby. Na rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w danym kraju mają wpływ przede wszystkim trzy czynniki: zakres publicznego/państwowego systemu zabezpieczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz