System ochrony zdrowia -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ochrony zdrowia -opracowanie - strona 1 System ochrony zdrowia -opracowanie - strona 2 System ochrony zdrowia -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Organizacja systemu i specyfika rynku ochrony zdrowia : Zasada podstawowa - każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia (konstytucja RP art. 68) niezależnie od sytuacji materialnej Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku Zdrowie ludności oraz zdrowie jednostki jest produktem prowadzenia przez państwo określonej polityki społeczno- ekonomicznej (długość życia oraz stan zdrowia - oznaka rozwoju ekonomicznego)
Działania podejmowane w celu utrzymania, poprawy lub przywrócenia zdrowia prowadzone są w ramach systemu ochrony zdrowia System ochrony zdrowia (z perspektywy populacji a nie jednostek):
Wg WHO - spójna całość , której liczne powiązane miedzy sobą części wspólnie oddziałując wpływają (pozytywnie) na stan zdrowia populacji ,
Całokształt działań podejmowanych na rzecz ochrony zdrowia populacji w płaszczyźnie politycznej, prawnej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej . System ochrony zdrowia obejmuje :
System opieki zdrowotnej, - czyli działania jednostek służby zdrowia i ich pracowników Aktywność społeczną w kierunku ochrony zdrowia. System opieki zdrowotnej :
Zorganizowany i skoordynowany zespół działań , którego celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktyczno - leczniczych i rehabilitacyjnych mających na celu zabezpieczenie i poprawę stanu zdrowi jednostki i zbiorowości , Skuteczność tego systemu - zależna jest głownie od dostępności ograniczonych zasobów finansowych i rzeczowych (technika) oraz efektywne ich wykorzystanie Konieczne jest sprawowanie szczególnego nadzoru nad alokacją i wykorzystaniem dostępnych zasobów - będzie na egzaminie Dostępność zasobów jest uzależniona od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju i zamożności społeczeństwa oraz realizowanej polityki państwa w zakresie organizacji i finansowania opieki zdrowotnej. Główne elementy prawidłowego działania systemu opieki zdrowotnej (na egzaminie będzie pytanie o parametry finansowe i niefinansowe) Dostępność opieki zdrowotnej (bezpośrednio powiązana z jakością opieki zdrowotnej) - finansowe Możliwość otrzymania świadczenia
Ilość i rozmieszczenie placówek ochrony zdrowia
Godziny pracy
Okres oczekiwania na świadczenia medyczne Ciągłość opieki - finansowe Skuteczność i jakość opieki - pozafinansowe Akceptacja i satysfakcja personelu i pacjentów - finansowe Kompleksowość (globalność) opieki - finansowe Zmiany systemowe i elastyczność systemu opieki zdrowotnej -

(…)


Umowy zawarte z innymi placówkami medycznymi,
Dotacje przekazywane samodzielnemu publicznemu ZOZ (SPZOZ) przez organ założycielski,
Środki przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, a także NFZ na programy z zakresu ochrony zdrowia publicznego,
Środki przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia przeznaczonych na finansowanie wysoko specjalistycznych procedur medycznych,
Wpłaty prywatne (osoby fizyczne, pracodawcy), darowizny, itp.,
Inne przychody uzyskiwane z działalności innej niż medyczna Np. wynajem, zbycie zbędnych składników majątku
Proces kupna i konsumpcji świadczeń medycznych w Polsce:
Od 1999 roku nastąpił rozdział miedzy instytucją płatnika i świadczeniodawcy usług medycznych,
Płatnikiem ustanowiono funkcjonujące od 1999r Kasy Chorych, przekształcone następnie w NFZ, który w ramach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz