ubezpieczenie zdrowotne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ubezpieczenie zdrowotne - omówienie - strona 1 ubezpieczenie zdrowotne - omówienie - strona 2 ubezpieczenie zdrowotne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Mamy 3 modele ochrony zdrowia na świecie:
Model pierwszy - o charakterze scalonym; obejmuje łącznie ochronę zarówno w związku z brakiem środków pieniężnych spowodowanych niezdolnością do pracy jak i ochronę w związku z pomocą zdrowotną.
To jest tzw. Ubezpieczenie chorobowe, które obejmuje zarówno niezdolność do pracy z powodu choroby i wiąże się z wypłatą zasiłku chorobowego, jak i obejmuje równocześnie ochronę rzeczową. Występował ten model w okresie II RP, obecnie we Francji i Niemczech. Model drugi - polega na rozdzieleniu pomocy medycznej i utworzeniu odrębnego ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego wyłącznie pomoc medyczną z odrębną składką i odrębną strukturą organizacyjną, a obok tego ubezpieczenia jest ubezpieczenie chorobowe przewidujące tylko wypłatę świadczeń pieniężnych. Następuje rozdzielenie świadczeń pieniężnych związanych z chorobą od świadczeń rzeczowych związanych z tym samym ryzykiem - niezdolności do pracy ( model ten od 1998r. obowiązuje w Polsce).
Model trzeci - model państwowej służby zdrowia; Służba zdrowia jest realizowana na podstawie ustawy przez wyodrębnienie struktury administracji państwowej. Służba zdrowia jest bezpłatna, finansowana z budżetu państwa i adresowana do wszystkich obywateli. Model ten występuje w Wlk. Brytanii, występował też w Polsce do 1998r.. Unormowania ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce po 1999 r. Ustawa z 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - zerwała ta ustawa z państwową służbą zdrowia. Wprowadziła ubezpieczenie zdrowotne oparte na składkach osób ubezpieczonych i na partycypacji budżetu państwa. Ściśle określa pulę świadczeń, które są finansowane z budżetu państwa i są to najogólniej świadczenia wysoko specjalistyczne albo świadczenia związane z ochroną zagrożeń społecznych( np. ochrona zdrowia psychicznego, ochrona związana z narkomania).
Sam system ubezpieczenia zdrowotnego oparty był na kasach chorych, które miały powstać regionalnie( 16 kas regionalnych i 1 branżowa - wojskowa). Miały one osobowość prawną. System został oparty na pewnych założeniach:
- rzetelność tego systemu
- racjonalność prowadzonych wydatków
- równy dostęp do świadczeń
- wybór lekarza
- gwarancje państwa( po pewnym czasie zostały jednak uchylone);
Świadczenia przysługiwały na podstawie skierowania, jednakże nie wszystkie usługi go wymagały. Funkcjonował obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, który dotyczył wszystkich osób ubezpieczonych, wyraźnie wymienionych w przepisach ustawy. Pozwalał jednak również na ubezpieczenie osób, które nie były wymienione w ustawie.

(…)

… wszystkich osób ubezpieczonych, wyraźnie wymienionych w przepisach ustawy. Pozwalał jednak również na ubezpieczenie osób, które nie były wymienione w ustawie. Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - w wyniku tej ustawy nastąpiła likwidacja kas chorych i w ich miejsce powołano NFZ. NFZ posiada osobowość prawną, jest państwową jednostką organizacyjną z siedzibą…
… na podstawie ustaw szczególnych np. Ustawa o zdrowiu psychicznym z 1994r.
Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z 2001r.
Ustawa o ratownictwie medycznym z 2001r.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997r.
Ustawa o publicznej służbie krwi z 1997r.
Ten system ubezpieczenia zdrowotnego( system ochrony zdrowotnej) nie ma stricte charakteru ubezpieczeniowego ani nie jest czystym modelem systemu…
… delicto czy ex contracto. Większość autorów uważa, że ex contacto, ale to zależy od tego, jak daleko lekarz wyjdzie poza ramy umowy. W tej płaszczyźnie realizuje się ochrona praw pacjenta. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz