System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna

note /search

System ubezpieczeń wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4928

...SYSTEM: Zbiór elementów, powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób Zbiór elementów wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy tymi elementami ORGANIZACJA SYSTEMU: Organizacja systemu to jego struktura w formie sieci realizacji mi...

System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna -opracowanie spra ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2450

SPRAWY ORGANIZACYJNE System ubezpieczeń - sprawy organizacyjne : Egzamin : test wielokrotnego wyboru, 30 pytań - 23 minuty Pytania o zasadnicze rzeczy, ale trzeba je dobrze znać Egzamin zerowy : nie wiadomo czy będzie Materiału z ćwiczeń nie będzie na egzaminie Konsultacje : wtorki w godzinach 1...

System ochrony zdrowia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3108

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Organizacja systemu i specyfika rynku ochrony zdrowia : Zasada podstawowa - każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia (konstytucja RP art. 68) niezależnie od sytuacji materialnej Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom c...

System ubezpieczeń gospodarczych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1673

System ubezpieczeń gospodarczych. System rynku ubezpieczeniowego w Polsce: Rynek ubezpieczeń - struktura przedmiotowa Rodzaj oferowanych ubezpieczeń : Niematerialny charakter produktu-usługi ubezpieczeniowej Limitowana dostępność produktów ubezpieczeniowych (tworzenie dowolnych produktów ubezpiec...

System ubezpieczeń społecznych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3458

System ubezpieczeń społecznych. Pojęcia podstawowe : Zabezpieczenie społeczne : To całokształt środków i działań publicznych za pomocą, których społeczeństwo stara się chronić swoich członków przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb, wspólnie uznawanych za ważne . Określenie zabe...

Ryzyko a ubezpieczenia -rozwinięcie tematu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2100

RYZYKU A UBEZPICZENIA Jak należy rozumieć „dzielenie się ryzykiem” w ramach ubezpieczeń? Dzielenie się ryzykiem to wspólne ponoszenie przez wszystkich uczestników kosztów szkód powstałych u niektórych z nich (składka wielu rekompensuje szkody niewielu). Ubezpieczający wkłada swoje ryzyko do wspólno...

Sposoby finansowania -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

SPOSOBY FINANSOWANIA Jakie znasz sposoby finansowania ryzyka? Zatrzymanie ryzyka na własnym rachunku (brak działań, tworzenie funduszu ubezpieczeniowego) Przeniesienie ryzyka na inny podmiot (zakład ubezpieczeń albo osoby trzecie) Ryzyko finansuje się na 2 sposoby w zależności od tego, co z nim zro...

System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna -opracowanie spraw...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666

Sprawy organizacyjne : Spotkania o godzinie 15.10 Konsultacje (na stronie internetowej jest błędna informacja) - wtorki A 12.30-13.30 - 501D - Tematyka zajęć : Ćwiczenia 2 : (za 2 tygodnie) - podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych Znaczenie ubezpieczenia wśród me...

System ubezpieczenia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1631

SYSTEM UBEZPIECZENIA System ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych : System ubezpieczenia na sumy stałe : Konsumpcja sumy ubezpieczenia przez odszkodowanie Suma jest jedna (ustalona) oraz nie ulega zmianie Ubezpiecza się gł...

Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1876

UBEZPIECZENIE JAKO URZĄDZENIE FINANSOWE Jak możemy zdefiniować pojęcie „ubezpieczenie” jako urządzenie finansowe? Ubezpieczenie jako konstrukcja finansowa , mechanizm polegający na tym, że ubezpieczający zasilają fundusz wspólnego ryzyka, z którego ci spośród nich, którzy ponieśli szkody wynikające...