System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna - strona 2

note /search

Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1491

ZASADA PŁATNOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej - odszkodowanie ma w jak najpełniejszym stopniu pokryć szkodę. Wartość rzeczywista - ma zastosowanie, jeżeli stopień zużycia ubezpieczonego majątku przekracza 40%. Wartość księgowa brutto - wartość środka trwałego O...

Wpływ systemu ubezpieczenia na wysokość odszkodowania -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

Wpływ systemu ubezpiec zenia na wysokość odszkodowania Czym jest suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia - wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica, do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia mien...

Statystyki rynku ubezpieczeń - wykresy, pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1141

Pytania 1-4 kształtowanie się składek ogółem. 1. Jak kształtowały się składki ogółem w latach 08-10 i jakie były główne przyczyny zmian? Na jakim poziomie kształtował się udział rynku ubezpieczeniowego UE w rynku światowym? W latach 2008-10 europejski rynek ubezpieczeń odnotowuje nieznaczny spa...

Pytania testowe cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

TEST Z UBEZPIECZEŃ 1) coś o elementach systemu ubezpieczeń - brokerzy ubezpieczeniowi 2) Składka ubezpieczenia zdrowotnego - 9% 3) coś o istocie systemu ubez. gospodarczych - że jest to zbiór powiązanych i zależnych elementów - celem jest łagodzenia i likwidowanie negatywnych skutków zdarzeń l...

Pytania testowe cz. 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

Ile wynosi kwota sankcji dla OC pojazdów mechanicznych Wszystkie pojazdy mechaniczne 500 euro autobusy 800 euro autobusy 500 euro Jaki procent kary uiszczamy gdy spóźnienie wynosi 3 dni 50 % 30% 20% Po ilu dniach ZU wypłaci odszk...

System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658

19.11.2012 Wykład 4 System ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zapewnia ubezpieczeniu ochronę przed roszczeniem odszkodowawczym Roszczenie objęte ubezpieczeniem odpo...

Europejski system ubezpieczeń- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

03.12.2012 Wykład 5 Europejski system ubezpieczeń. System jednolitego rynku finansowego UE Rynek finansowy UE: Jeden z najbardziej rozwiniętych rynków na świecie, Zasady (lub zasoby) funkcjonowania jednolitego rynku finansowego, Zasady fundamentalne określone przez Traktat Rzymski w 1957r, S...

System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

27.11.2012 Ćwiczenia 5 Uzupełnienie do zadań: 7e - nie zaoszczędziło, ponieważ całkowite koszty naprawy wynosiły 60 000 PLN, a odszkodowanie wypłacono w wysokości 40 000 PLN. Pozostała część tj. 20 000 PLN przedsiębiorstwo musi pokryć. Niewielkim oszczędnościom na składce towarzyszyła duża strata...

Pytania i zadania- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2345

-/II SYSTEMY I SUMY W UBEZPIECZENIACH MAJATKOWYCH I: Odpowiedz na pytania: 1) Wyjasnij, jakie znaczenie ma dokladnosc oszacowania wartosci przedmiotu ubezpieczenia na stopien pelnosci ochrony ubezpieczeniowej? 2) omów nastepujace metody szacowania wartosd przedmiotu ubezpieczenia: a) wg warto...

Zadania ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211

,.:f.; Zadanie 1. Mienie ubezpieczono systemem sum stalych, SU = 1500zl, wartosc ubezpieczeniowa odszkodowania, które otrzyma ubezpieczony w przypadku: a) szkody calkowitej, b) szkody oszacowanej na 1800 zl l; = 2000zl. Obliczyc wartosc " su = t 500 , Waliosc ubezpieczenia - 2000 a)...