Pytania testowe cz. 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe cz. 5 - strona 1 Pytania testowe cz. 5 - strona 2 Pytania testowe cz. 5 - strona 3

Fragment notatki:

Ile wynosi kwota sankcji dla OC pojazdów mechanicznych
Wszystkie pojazdy mechaniczne 500 euro
autobusy 800 euro
autobusy 500 euro
Jaki procent kary uiszczamy gdy spóźnienie wynosi 3 dni
50 %
30%
20%
Po ilu dniach ZU wypłaci odszkodowanie
14 dni po zajściu wypadku ubezpieczeniowego
15 dni po zgłoszeniu wypadku
30 dni po zgłoszeniu wypadku
30 dni po zajściu wypadku
Jakie podobieństwa występują miedzy ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi
Cele
Funkcje społeczno gospodarcze
Wypłacane świadczenia i odszkodowanie
Nawiązanie stosunku ubezpieczenia
Zasada dobrej wiary w umowie reasekuracji oznacza
Podanie przez ubezpieczającego ubezpieczycielowi zgodnych z prawdą informacji o ryzyku
Podanie przez cedenta reasekutorowi prawdziwych informacji co do przejmowanego ryzyka
Ufności w to że reasekurator wypłaci odszkodowanie w odpowiedniej wysokości
…..
kiedy nie ma odpowiedzialności zakładu z oc kierowców:
szkoda wyrządzona przez kierującego właścicielowi pojazdu
szkoda wyrządzona podczas przestępstwa
szkoda związana z zanieczyszczeniem środowiska
cechy reasekuracji
nienazwana kwalifikowana
…….
co powoduje zbycie nieruchomości przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy OC na nabywcę
……
nabywca może wypowiedzieć umowe
co to jest udział własny ubezpieczonego
co zaliczamy do ubezpieczeń gospodarczych
osobowe
majątkowe
społeczne
Kiedy ZU jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w razie samobójstwa ubezpieczonego
Samobójstwo 2 lata po zawarciu umowy
5 lat
10 lat
na podstawie czego ustala się wysokość sumy ubezpieczeniowej w polisie odpisowej
„dziennika ubezpieczonych”???
ksiąg handlowych??
…..
Kto ustala wysokość składki oc kierowców
Minister Finansów
ZU
Fundusz Gwarancyjny
Żadna z powyższych
Co podlega ubezpieczeniu w ubezpieczeniu generalnym
Majątek
Życie
Również przyszłe Ryzyko fundamentalne:
Dotyczy wielu osób jednocześnie
Wywołane czasami przez przyrodę
Jest kontrolowane przez pojedyncze podmioty
Jest wywołane przez aktywność pojedynczych podmiotów


(…)


…..
Jak ustalana jest wartość otaksowana i do czego jest przydatna
Przez rzeczoznawcę Służy głównie do ustalania sumy ubezpieczenia dzieł sztuki …
…….
…..
Tryb rokowań
Umowa zostaje zawarta gdy wszystkie jej postanowienia są zgodne z wolą obu stron
Strony wspólnie negocjują treść poszczególnych postulatów
Stosowana w ubezpieczeniach nietypowych
Ustala się składkę ubezpieczeniowa
Jeżeli ubezpieczający wypowie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz