Pytania i zadania- ćwiczenia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i zadania- ćwiczenia 3 - strona 1 Pytania i zadania- ćwiczenia 3 - strona 2

Fragment notatki:

-/II
SYSTEMY I SUMY W UBEZPIECZENIACH
MAJATKOWYCH
I: Odpowiedz na pytania:
1) Wyjasnij, jakie znaczenie ma dokladnosc oszacowania wartosci przedmiotu ubezpieczenia
na stopien pelnosci ochrony ubezpieczeniowej?
2) omów nastepujace metody szacowania wartosd przedmiotu ubezpieczenia: a) wg wartosd odtworzeniowej, b) wg wartosci rzeczywistej, c) wg wartosd uplynnienia, d) wg war·
tosci ksiegowej brutto, e) wg wartosci ksiegowej netto, f) wg wartosci nominalnej
3) Jakie metody szacowania wartosci przedmiotu ubezpieczenia maja zastosowania w przypadku: a) skladników majatku trwalego, b) skladników majatku obrotowego
4) Wyjasnij, czym jest klauzula inflacyjna i kiedy ma zastosowanie
5) Wyjasnij, czym jest dodatkowe ubezpieczenia od skutków róznic cenowych j kiedy ma
zastosowanie
6) omów istote nastepujacych systemów ubezpieczenia w ubezpieczeniach majatkowych: a)
na sumy stale, b) solidarnie sumy stale, c} na pierwsze ryzyko, d) na sumy·zmienne, e)
na wartosc czesciowa
7) Wyjasnij, czym jest limit odszkodowawczy i kiedy ma zastosowanie
8) Wyjasnij, czym jest franszyza integralna i kiedy ma zastosowanie
9) Wyjasnij, czym jest franszyza redukcyjna i kiedy ma zastosowanie
10) Wyjasnij, czym jest udzial wlasny i kiedy ma zastosowanie
II: Rozwiaz zadania:
Zad. 1. Mienie ubezpieczono systemem sum stalych, SU = 1500zl, wartosc ubezpieczeniowa
= 2ooozl. Obliczyc wartosc odszkodowania, które otrzyma ubezpieczony w przypadku:
a) szkody calkowitej, b} szkody oszacowanej na 1800 zl
Zad. 2. Ubezpieczenie zawarto systemem pierwszego ryzyka, z suma ubezpieczenia 1000zl.
Wartosc przedmiotu ubezpieczenia = 2000zl. Jaka bedzie wartosc odszkodowania, jezeli
szkode oszacowano na:
a) 800zl, b) 1200zl
Zad. 3. Franszyza integralna okreslona w umowie ubezpieczenia wynosi 300zl. Jak bedzie
wartosc otrzymanego odszkodowania, jesli szkoda wyniesie:
a) 299zl, b) 300zl, c) 301zl
Zad. 4. Franszyza redukcyjna okreslona w umowie ubezpieczenia wynosi 300zl. Jak bedzie
wartosc otrzymanego ubezpieczenia, jesli szkoda wyniesie:
a) 299zl, b) 300zl, c) 301zl
Zad. 5. Ubezpieczenie systemem piernszego ryzyka, gdzie suma ubezpieczenia = 15OOOzl,
szkode_ubezpieczonego oszacowano na 12ooozl. Jakie otrzyma odszkodowanie, jesli w ubezpieczeniu zastosowano 20% udzial wlasny w szkodzie?
Zad. 6. Ubezpieczenie systemem sum stalych, gdzie SU = 1500zl, wartosc ubezpieczeniowa
= 2000zl, a szkode oszacowano na 18oozl. W ubezpieczeniu ma zastosowanie 20% udzial
wlasny w szkodzie. ObUczyc wartosc naleznego odszkodowania.
Zad. 7. Przedmiotem ubezpieczenia jest maszyna do produkcji opakowan. Ubezpieczona zostala na wartosc ksiegowa brutto, równa 100000 PlN (suma ubezpieczenia). Wartosc od)tworzeniowa (nowa) maszyny wynosi 125 000 PlN. Zastosowano stawke ubezpieczeniowa
1,5%0. W wyniku pozaru maszyna ulegla znacznemu uszkodzeniu, oszacowanemu prlez rze-
czoznawców na poziomie 40%. Ubezpieczone przedsiebiorstwo ponioslo koszty naprawy
równe 60 000 PLN. Wyznaczyc:
a) wysokosc rocznej skladki ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz