Zadania ćwiczenia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania ćwiczenia 3 - strona 1 Zadania ćwiczenia 3 - strona 2

Fragment notatki:

,.:f.;
Zadanie 1.
Mienie ubezpieczono systemem sum stalych, SU = 1500zl, wartosc ubezpieczeniowa
odszkodowania, które otrzyma ubezpieczony w przypadku:
a) szkody calkowitej, b) szkody oszacowanej na 1800 zl
l;
= 2000zl. Obliczyc wartosc
"
su = t 500
,
Waliosc ubezpieczenia - 2000
a). 1500
fi
b).
--7 odszkodowanie wynosi 1 350
Zadanie 2.
Ubezpieczenie zawarto systemem pierwszego ryzyka, z s~lIna ubezpieczenia
1000zl. Wartosc p~zedmiotu
ubezpieczenia = 2000z1. Jaka bedzie wartosc odszkodowania, jez.eli szkode oszacowano na: a) 800zl, b) 1200;?J'
Wartosc przedmiotu ubezpieczenia - 2000
Suma ubezpieczenia - 1000 .
a). 800 (~~I!I~)
b). 1000. ($0
~
~/~~~'
~
I
k~
~Y+)
Zadanie 3.
Franszyza integralna okreslona w umowie ubezpieczenia 'Yynosi 300zl.
, odszkodowania, jesli szkoda wyniesie: a) 299zl, b)300zl, c) 301zl
Jak bedzie
wartosc otrzymanego
a). nie zostanie wyplacone odszkodowanie, p~niewaz s~kcidaje?t nizsza niz franszyza integralna
b). nie zostanie wyplacone odszkodowanie, gdyz szkoda nie przekracza wysokosc franszyzy
c). odszkodowanie zostanie wyplacone w wysokosci 301 zl
Zadanie 4.
Fral}szyza redukcyjna okreslona w umowie ubezpieczenia wynosi 300z1. Jak bedzie waliosc
odszkodowania, jesli szkoda wyniesie: a) 299zl, b)300zJ,c) 30lz1
otrzymanego
a). roszczenie odszkodowawcze nie bedzie w ogóle brane pod uwage, poniewaz szkoda jest nizsza niz franszyza
redukcyjna
b).Ozl
c). 1zl, poniewaz kwota odszkodowaniajest pomniejszona o wartosc franszyzy
Zadanie 5.
Ub:ezpieczenie systemem pierwszego ryzyka, gdzie suma ubezpieczenia = 15000zl, szkode ubezpieczonego
. oszacowano na 12000zl. Jakie otrzyma odszkodowanie, jes1jw ubezpieczeniu zastosowano 20% udzial wlasny w
szkodzie?
'
Suma ubezpieczenia - 15 000 .
Udzial wlasny~ 12000' O,t. :,'2400
12 000 - 20% * 12 000 - 9 600
Zadanie 6.
2000zl, a szkode
_ -.Ul:Jezpieczenie,systemem sum stalych, gdzie SU = 1500zl, wartosc ubezpieczeniowa='
.• oszacowano na·l~OOz1. W ubezpieczeniu ma zastosowanie 20% udzial wlasny w szkodzie. Obliczyc wartosc
naleznego odszkodowania.
,'
-
f
:I
t
;i
I
I
1500
I
x
~W·~~tlaDO·f)iZ:
2000 -1800
I
I
I'
~i~70
~~-:."gl)(/·~bO
x
l 350 - 20% * l 350
-.lL _
3UJ
II&ÓO
'1;J.nt
L;;;o
-
o:::
= l 350
~Ogo
= l 080 ~ wartosc naleznego odszkodowania
Zadanie 7.
Przedmiotem ubezpieczenia jest maszyna do produkcji opakowan. Ubezpieczona zostaIa na wartosc ksiegowa
brutto, równa 100 000 PLN (suma ubezpieczenia). WartosC odtworzeniowa (nowa) maszyny wynosi 125 000 PLN.
1,5%0. W wyniku pozaru maszyna ulegla znacznemu uszkodzeniu,
Zastosowano stawke ubezpieczeniowa
oszacowanemu przez rzeczoznawców na poziomie 40%. Ubezpie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz