Zadania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1029
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania- opracowanie - strona 1 Zadania- opracowanie - strona 2 Zadania- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 1.
Mienie ubezpieczono systemem sum stałych, SU = 1500zł, wartość ubezpieczeniowa = 2000zł. Obliczyć wartość odszkodowania, które otrzyma ubezpieczony w przypadku: a) szkody całkowitej, b) szkody oszacowanej na 1800 zł
SU = 1 500
Wartość ubezpieczenia - 2 000
a). 1500
b).  odszkodowanie wynosi 1 350
Zadanie 2.
Ubezpieczenie zawarto systemem pierwszego ryzyka, z sumą ubezpieczenia 1000zł. Wartość przedmiotu ubezpieczenia = 2000zł. Jaka będzie wartość odszkodowania, jeżeli szkodę oszacowano na: a) 800zł, b) 1200zł
Wartość przedmiotu ubezpieczenia - 2000
Suma ubezpieczenia - 1000
a). 800
b). 1000
Zadanie 3.
Franszyza integralna określona w umowie ubezpieczenia wynosi 300zł. Jak będzie wartość otrzymanego odszkodowania, jeśli szkoda wyniesie: a) 299zł, b) 300zł, c) 301zł
a). nie zostanie wypłacone odszkodowanie, ponieważ szkoda jest niższa niż franszyza integralna
b). nie zostanie wypłacone odszkodowanie, gdyż szkoda nie przekracza wysokość franszyzy
c). odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości 301 zł
Zadanie 4.
Franszyza redukcyjna określona w umowie ubezpieczenia wynosi 300zł. Jak będzie wartość otrzymanego odszkodowania, jeśli szkoda wyniesie: a) 299zł, b) 300zł, c) 301zł
a). roszczenie odszkodowawcze nie będzie w ogóle brane pod uwagę, ponieważ szkoda jest niższa niż franszyza redukcyjną
b). 0zł
c). 1zł, ponieważ kwota odszkodowania jest pomniejszona o wartość franszyzy
Zadanie 5.
Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka, gdzie suma ubezpieczenia = 15000zł, szkodę ubezpieczonego oszacowano na 12000zł. Jakie otrzyma odszkodowanie, jeśli w ubez­pieczeniu zastosowano 20% udział własny w szkodzie?
Suma ubezpieczenia - 15 000
Udział własny - 12 000
12 000 - 20% * 12 000 - 9 600
Zadanie 6.
Ubezpieczenie systemem sum stałych, gdzie SU = 1500zł, wartość ubezpieczeniowa = 2000zł, a szkodę oszacowano na 1800zł. W ubezpieczeniu ma zastosowanie 20% udział własny w szkodzie. Obliczyć wartość należnego odszkodowania.
x = 1 350
1 350 - 20% * 1 350 = 1 080  wartość należnego odszkodowania
Zadanie 7.
Przedmiotem ubezpieczenia jest maszyna do produkcji opakowań. Ubezpieczona zo­stała na wartość księgową brutto, równą 100 000 PLN (suma ubezpieczenia). Wartość odtworzeniowa (nowa) maszyny wynosi 125 000 PLN. Zastosowano stawkę ubezpieczeniową 1,5 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

zabkamonika napisał(a):

2017-05-24 19:24:14

mnóstwo błędów w odpowiedziach