System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna - strona 3

Ubezpieczenia zyciowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Janczak
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: W ubezpieczeniach na życie ubezpieczeniu podlegają 2 podstawowe rodzaje ryzyka : śmierć ubezpieczonego i dożycie określonego w

Pytania testowe cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daniel Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

1.towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych a) jest nastawione na max zysków b) zapewnia ochronę ubezpieczeniowa członkom towarzystwa c) 2.działalność ubezpieczeniowa to wykonywanie czynności związanych z : a) oferowaniem b) udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych ...

Pytania testowe cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daniel Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

Wymień główne 3 działy ubezpieczeń: ubezpieczenia gospodarcze, społeczne, zdrowotne Kto udziela zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - Komisja Nadzoru Finansowego Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpiecz...

Świadczenia Prorodzinne

 • mgr Emilia Wróblewska
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: świadczenia prorodzinne, Świadczenia rodzinne i ich charakterystyka, Zasiłek rodzinny, Dodatki do świadczeń rodzinnych , ...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • mgr Emilia Wróblewska
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zadania ZUS określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Struktura organizacyjna ZUS i zatrudnienie...

Charakterystyka świadczeń rentowych

 • mgr Emilia Wróblewska
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Charakterystyka świadczeń rentowych , Składka na ubezpieczenie rentowe, Niezdolność do pracy, Renta z tyłu niezdolności do pracy ...

Charakterystyka świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

 • mgr Emilia Wróblewska
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Charakterystyka świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, kombinacja świadczeń chorobowych, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy...

Zasiłek chorobowy i wyrównawczy

 • mgr Emilia Wróblewska
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Zasiłek chorobowy i wyrównawczy, Okres wypłaty zasiłku chorobowego, Wysokość zasiłku, Wniosek o zasiłek wyrównawczy...