Pytania testowe cz. 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe cz. 3 - strona 1 Pytania testowe cz. 3 - strona 2 Pytania testowe cz. 3 - strona 3

Fragment notatki:

Wymień główne 3 działy ubezpieczeń: ubezpieczenia gospodarcze, społeczne, zdrowotne Kto udziela zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - Komisja Nadzoru Finansowego Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń mający siedzibę w Polsce podlega… Podlega polskiemu prawu
Ochronie OC podlegają 2 strony: ten co prowadził (czyli ten co zawarł umowę) i również poszkodowany
Składka = stawka * suma ubezpieczenia
Wartość ubezpieczenia = wartość przedmiotu ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia = kwota na którą zawarto umowę i stanowi maksymalne zobowiązanie ubezpieczyciela
Które z ubezpieczeń zalicza się do obowiązkowych ubezpieczeń - to samo OC nie wystarczy ale też OC rolników i OC samochodowe
Składka OC zależy od wartości ubezpieczenia -TAK
Czy suma gwarancyjna w OC zależy od przedmiotu ubezpieczenia - NIE
W OC jest suma ubezpieczenia czy suma gwarancyjna?
- nie ma sumy ubezpieczenia tylko suma gwarancyjna
W ubezpieczeniu OC mogą być wypłacane: odszkodowania i świadczenia (np. renty)
Ubezpieczający
- płaci składkę i zawiera umowę
Ubezpieczenie w odpowiedzialności cywilnej dotyczy
- deliktu i kontraktu OC posiadaczy pojazdów zawarte na terenie RP obowiązuje na terenie - Europejskiego obszaru gospodarczego + Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Chorwacja
Kara za brak OC w przypadku samochodów osobowych
- 500 euro
OC sprawdza - policja, inspekcja transportu drogowego, straż graniczna, urząd komunikacji
Czym jest ubezpieczeni - jest zarówno produktem jak i usługą
Aktuariusz = matematyk ubezpieczeniowy
Jeśli szkoda na osobie i nie ustalono sprawcy - wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Organ - chroni
Rzecznik - reprezentuje
Margines w ubezpieczeniach osobowych zależy od
- składki przypisanej brutto, od przychodów ubezpieczyciela oraz od wartości wypłaconych świadczeń
W dziale ubezpieczeń na życie margines uzależniony jest od:
poziomu reasekuracji, poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Margines wypłacalności

(…)

…)ubezpieczenia komunikacyjne c)ubezpieczenia majątkowe
3.Do systemu ubezpieczeń nieruchomości zalicza się a)ubezpieczenia obowiązkowe związane z zarządzaniem nieruchomościami b)ubezpieczenia dobrowolne zawierane w procesie inwestycyjnym nieruchomości c)ubezpieczenia obowiązkowe OC właściciela nieruchomości
4.Państwo musi uczestniczyć w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia,gdyż a)wyłączny mrchanizm rynkowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz