System ubezpieczeń wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4844
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ubezpieczeń wykład 1 - strona 1 System ubezpieczeń wykład 1 - strona 2 System ubezpieczeń wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:
...SYSTEM:
Zbiór elementów, powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób
Zbiór elementów wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy tymi elementami

ORGANIZACJA SYSTEMU:
Organizacja systemu to jego struktura w formie sieci realizacji między elementami oraz własności tych relacji
W strukturze systemu mogą występować podsystemy, czyli elementy systemu, które same są systemami (np. szkody wywołane w przedsiębiorstwie poprzez przepięcia elektryczne powodujące zniszczenie sprzętu elektronicznego)
System, którego elementami są inne systemy jest nadsystemem...


...Powiązania sektora ubezpieczeń gospodarczych z pozostałymi ogniwami systemu finansowego:
-Składka ubezpieczeniowa opłacana przez podmioty pozostałych ogniw systemu finansowego (składka z tytułu ryzyka)
-Oszczędności tworzone przez gospodarstwa domowe i gromadzone w postaci aktywów powiązanych z polisami ubezpieczenia na życie składki oszczędnościowe)
-Odszkodowania i świadczenia wypłacane przez ubezpieczycieli innym podmiotom systemu finansowego
-Inwestycje zakładów ubezpieczeń na rynku finansowym
-Inwestycje podmiotów z pozostałych ogniw systemu finansowego w sektorze ubezpieczeń (kapitały ubezpieczeniowych spółek akcyjnych)
-Przepływy ekwiwalentne (towary, usługi) z tytułu świadczeni pracy, dostaw usług i materiałów
-Kapitał pożyczkowy udostępniany zakładom ubezpieczeń przez banki i instytucje rynku finansowego
-Pieniężne strumienie podatkowe...


(…)

… gospodarczych:
Ubezpieczenia gospodarcze pochodzą z praktyki gospodarczej (wychodzą się ze starożytności)
Stanowią instrumenty polityki gospodarczej państwa
Regulowane są prawem szczególnym dotyczącym działalności ubezpieczeniowej
Prowadzone przez zakłady ubezpieczeń
Zakłady ubezpieczeń - samofinansujące (wszelkie swoje zobowiązania pokrywają z własnych kosztów)
Świadczenia i odszkodowania mają charakter…
… ubezpieczeniowa
Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
Zasady nadzoru ubezpieczeniowego:
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowymi emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
[Dz. U. Nr. 124, poz. 1153 z późn. Zm.]
Podmioty sprawujące nadzór
Sposób i zakres nadzoru i kontroli
Konsekwencje dla ubezpieczycieli w przypadku stwierdzenia niezgodności ich działań z prawem
Zasady pośrednictwa…
… i zarządzające nimi podmioty)
Ubezpieczeni pozostają pod ochroną ubezpieczeniową (ochronie podlegają dobra osobiste i dobra majątkowe)
Ubezpieczający (zawierający umowy - nie zawsze tożsami z ubezpieczonymi)
Płatnicy składek ubezpieczeniowych
Płatnicy finansujący świadczenia z tytułu ubezpieczeń
Pośrednicy ubezpieczeniowi (różne formy pośrednictwa)
Nadzór finansowy (w zależności od modelu może być wyodrębniony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz