Statystyki rynku ubezpieczeń - wykresy, pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyki rynku ubezpieczeń - wykresy, pytania - strona 1 Statystyki rynku ubezpieczeń - wykresy, pytania - strona 2 Statystyki rynku ubezpieczeń - wykresy, pytania - strona 3

Fragment notatki:

Pytania 1-4 kształtowanie się składek ogółem.
1.
Jak kształtowały się składki ogółem w latach 08-10 i jakie były główne przyczyny zmian? Na jakim poziomie
kształtował się udział rynku ubezpieczeniowego UE w rynku światowym?
W latach 2008-10 europejski rynek ubezpieczeń odnotowuje nieznaczny spadek. Mimo wszystko pozostaje
największym rynkiem na świecie, na drugim miejscu Ameryka Północna, która w tym okresie także odnotowuje się
minimalny spadek składek ubezpieczeniowych ogółem.
Jedynie Azja (na trzecim miejscu w rankingu) odnotowuje znaczny wzrost wielkości rynku. W 2008 wys składek
ogółem 935 bn euro a w 2010- 1161 bn.
2.
Jakie są największe europejskie rynki ubezpieczeniowe? Na jakim poziomie kształtował się ich udział w
składce ogółem w 2010r. W ubezpieczeniach życiowych i pozostałych?
Dane tabela 1. Największe rynki ubezpieczeniowe w Europie to Wielka Brytania, minimalnie mniej Francja (oba kraje
po 206 tys. euro, czyli około 18,5% składki ogółem) i Niemcy 178 tys. (16% składki ogółem) (Czwarte miejsceWłochy.) Europa ogółem 1 104 tys.
Pierwsze trzy państwa (WB, Fr i Niemcy) obejmują ponad połowę składek ogółem w Europie.
3.
Jakie zmiany można zauważyć na rynku ubezpieczeń na życie w latach 2008-10? jak zmieniał się poziom
składki brutto na polskim rynku ubezpieczeń na życie w badanych latach, w stosunku do średniej europejskiej?
Dane rys. 3 i rys. 4
Rysunek 3 obrazuje poziom składek ubezpieczeniowych na życie w całej Europie. Odnotowuje się minimalny wzrost
składek ogółem.
Polska w latach 2008/2009 odnotowała znaczny spadek składki brutto na życie (ponad 20%) natomiast na rysunku 4
widać, że średnia europejska wzrosła w tym okresie o około 5 % (żółty słupek). W latach 2009/2010 Polska odnotowała
minimalnie większy wzrost składek brutto ubezpieczeń na życie niż wynosiłą średnia europejska.
(około 4% Polska, Europa około 2,5%)
Dynamika wzrostu: w rankingu zajęliśmy podobne miejsce jak średnia europejska. Odnotowaliśmy jednak znaczny
spadek.
4.
Jakie zmiany można zauważyć na rynku pozostałych ubezpieczeń w latach 2008-10? jak zmieniał się poziom
składki brutto na polskim rynku ubezpieczeń pozostałych w badanych latach w stosunku do średniej
europejskiej? Dane: rysunek 5 i 6.
Składki brutto na pozostałe ubezpieczenia w Europie pozostają na podobnym poziomie. W roku 2009 wystąpił
minimalny spadek, jednak w 2010 nastąpił kolejny wzrost.
Polska a Europa: W Polsce w okresie 2008-2010 odnotowano wzrost składek. 2008/2009 wzrost na poziomie około 5%
w kolejnym roku 2009/2010 wzrost o około 8%. Srednio w europie odnotowano 0,5% i 2% wzrostu.
W rankingu dynamiki wzrostu składek ubezpieczeń pozostałych w latach 2008-2010 zajęliśmy 3 miejsce wśród krajów
eurpejskich.
[PL: wzrost w obydwu okresach, lepiej od średniej w UE]
Pytanie: skąd taka tendencja?
Rynek uzależniony jest od giełdy. A na niej ostatnio panuje przecież kryzys.
Ubeszpieczenia na życie w większości są dobrowolne, w czasie kryzysu ogranicza się wydatki.
Większość ubezpieczeń

(…)

…%) jednak odnotowano
nieznaczny spadek.
Najwyższy poziom w krajach: Lichtenstein, Wielka Brytania, Szwajcaria.
Pytania 12-16
pozostałe.
12. Jakie instrumenty finansowe dominują w strukturze portfeli inwestycyjnych ubezpieczycieli? Czy w latach
2008-10 miały miejsce zmiany w tej strukturze?
Dane – rysunek 21.
Największy udział w portfelu zajmują dwie grupy instrumentów: dłużne i udziałowe. Pozostałe grupy obejmują…
… na jednego mieszkańca)
dane rysunek 13, 14 i 15.
5.
Jak kształtował się współczynnik gęstości ubezpieczeń ogółem w UE w latach 2008-10? W jakich krajach był
najwyższy i dlaczego?
Liderem rankingu gęstości ubezpieczeń ogółem (na życie i pozostałych) w Eurpie jest Lichtenstein. Średnia europejska
w obydwu rankingach nieznacznie wzrasta.
6.
Jak zmieniał się współczynnik gęstości ubezpieczeń na życie w Polsce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz