Wykład 3 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Warunki konkurencji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 3 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Warunki konkurencji - strona 1 Wykład 3 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Warunki konkurencji - strona 2 Wykład 3 z ekonomiki i organizacji ubezpieczeń: Warunki konkurencji - strona 3

Fragment notatki:

Warunki konkurencji. Analiza sektora ubezpieczeń w Polsce w 2008 roku - wybrane kategorie. Ogólna prognoza rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce w latach 2009-2010.
Konkurencja na rynku ubezpieczeń z punktu widzenia decyzji konsumenta 1. Konkurencja w obszarze świadczenia (sprzedaży) ochrony ubezpieczeniowej Konkurencja w dziedzinie gospodarczej polega na rywalizacji wolnych uczestników rynku o możliwość sprzedaży podobnych dóbr. Ubezpieczenie jest dobrem specyficznym i o ogromnym znaczeniu społecznym, stąd z zasady w każdym systemie państwo reglamentuje działalność ubezpieczeniową. Zakres ingerencji ustawodawcy może być jednak różny - może polegać jedynie na ograniczeniu swobody podejmowania tej działalności i formy organizacyjnej dla niej przewidzianej ale także ograniczać samodzielność prowadzenia działalności.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 1990r. gruntownie przeobraziła rynek ubezpieczeń, dając - poprzez jego demonopolizacje i prywatyzację - podstawę dla rozwoju konkurencyjności usług ubezpieczeniowych. W efekcie szybko wzrosła liczba zakładów ubezpieczeń (w stosunku do poprzednich regulacji).
Większa liczba podmiotów oferujących ubezpieczenia, a zwłaszcza działalność ubezpieczycieli zagranicznych wiąże się miedzy innymi z poszerzeniem i zróżnicowaniem oferty ubezpieczeniowej. Jednocześnie wzrasta świadomość ubezpieczeniowa Polaków (między innymi wskutek akcji promocyjnych samych zakładów ubezpieczeń, jak i np. PUNU), co w korelacji z bogaceniem się społeczeństwa sprawia, że od początku lat 90-tych stale i co najważniejsze dynamicznie roście zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową.
Intensyfikacja ilościowa i rodzajowa podaży ubezpieczeń sprawia, że pojawia się problem dokonania wyboru właściwego ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela, który gwarantuje realność ochrony ubezpieczeniowej. Optymalny wybór jest utrudniony także poprzez fakt, iż w naszym kraju funkcjonuje niewielu jeszcze profesjonalnych i niezależnych pośredników ubezpieczeniowych (brokerów), którzy mogliby wspomagać klienta w tym zakresie, a wcześniej jeszcze na etapie identyfikacji, oceny ryzyka i kwalifikacji go do ubezpieczenia. Przy tym pamiętać trzeba, że konieczność zapewnienia realności ochrony ubezpieczeniowej i związanie przepisami prawa ograniczającymi samodzielność i dowolność prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, wpływają na kształt konkurencji w dziedzinie ubezpieczeń.
Niezależnie wydaje się, że można ją dostrzegać i analizować, w czterech obszarach: cena, produkt, kondycja finansowa ubezpieczyciela i jakość obsługi . One bowiem przede wszystkim wpływają na ocenę ubezpieczenia przez klienta. Trudno jest ustalić kolejność ich oceny w procesie podejmowania decyzji, bowiem specyfika usługi ubezpieczeniowej (niematerialny charakter) wymaga analizy kompleksowej, a poszczególne elementy są silnie sprzężone ze sobą, zwłaszcza cena i produkt.


(…)

… osiągnął poziom 197%, podczas, gdy w przypadku ubezpieczeń indywidualnych 117%. W ramach istniejących kanałów dystrybucji w zakresie ubezpieczeń indywidualnych najdynamiczniej rozwijały się tzw. inne kanały dystrybucji.
W przypadku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych najistotniejszym kanałem dystrybucji są agenci ubezpieczeniowi będący osobami fizycznymi. Udział sprzedaży w ramach tego kanału…
…%. Najwyższy spadek zanotowano na poziomie doradców oraz agentów ubezpieczeniowych zatrudnionych na etatach. W przypadku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych liczba pracowników ogółem w roku 2008 spadła o 1% w stosunku do roku 2007. W całym sektorze wzrosła liczba zatrudnionych aktuariuszy (27%). Niewielki wzrost zanotowano również w przypadku kadry kierowniczej (2%).
Prognoza rozwoju rynku…
… ze sobą, zwłaszcza cena i produkt.
1. Cena Cenę usługi ubezpieczeniowej odzwierciedla wysokość składki ubezpieczeniowej. W tym zakresie konkurują zakłady ubezpieczeń między sobą, ale także towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ze spółkami. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana przez zakłady ubezpieczeń dowolnie. Jedynie dla ubezpieczeń obowiązkowych wprowadzono w ustawie o działalności ubezpieczeniowej zakaz ustalania…
… się niekorzystna zwłaszcza w obliczu doradczej funkcji brokera ubezpieczeniowego. Jednak w odniesieniu do standardowych ubezpieczeń, nieklasyczne, nowe kanały dystrybucji, jak internet czy telefon stanowczo mogą obniżyć te koszty. Do kosztów akwizycji należy także zaliczyć koszty reklamy, bardzo znaczące w działalności ubezpieczeniowej, zwłaszcza na rozwijającym się polskim rynku ubezpieczeń. Ogromne nakłady…
… w Stanach Zjednoczonych ogólne warunki muszą być sformułowane prostym językiem, a wyłączenia odpowiedzialności podkreślone. Wydaje się jednak, że innym rozwiązaniem jest upowszechnienie pozycji brokerów ubezpieczeniowych, jako profesjonalnych doradców w procesie oceny i wyboru odpowiedniego ubezpieczenia. Nie mniej jednak uczciwość i lojalność ubezpieczyciela wobec konsumenta stanowi w dłuższym okresie…
… w roku 1999 do 66 w roku 2008. Zmiana liczby zakładów ubezpieczeń jest nierównomierna. Największa liczba zakładów wystąpiła w roku 2003 (77 towarzystw). Po roku 2003 liczba zakładów zaczęła spadać, osiągając poziom 66. Tendencja taka wystąpiła zarówno w sektorze ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. W roku 2008 w stosunku do roku 1999 liczba zakładów ogółem spadła o 1,5…
… na życie wartość składki przypisanej brutto w roku 2008 w stosunku do roku 1999 wzrosła prawie pięciokrotnie, natomiast w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych składka wzrosła o 48%.
Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wzrosła ponad dwuipółkrotnie osiągając poziom ponad 29 329 mln zł w roku 2008.
Podobna tendencja wystąpiła w przypadku składki przypisanej brutto per capita…
… to pod uwagę oraz wspierając te wnioski aktualnymi prognozami MFW można przewidywać poprawę koniunktury gospodarczej na świecie w przyszłym roku (oraz w latach kolejnych).
Rozwój gospodarki polskiej - prognozy MFW i MF
Podobnie do rozwoju gospodarki światowej będzie przebiegał scenariusz rozwoju polskiej gospodarki. Zjawiska poza Polską będą przekładały się na wewnętrzną sytuację naszego kraju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz