System ubezpieczenia -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ubezpieczenia -opracowanie - strona 1 System ubezpieczenia -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEM UBEZPIECZENIA System ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych : System ubezpieczenia na sumy stałe :
Konsumpcja sumy ubezpieczenia przez odszkodowanie
Suma jest jedna (ustalona) oraz nie ulega zmianie
Ubezpiecza się głownie środki trwale (przy majątku obrotowym wartość majątku ulega wahaniom)
Ubezpieczeniu podlega całkowita wartość mienia będącego w posiadaniu ubezpieczającego
SU stanowi górna granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela (chyba, że ustalono inne limity)
Każda wypłata odszkodowania pomniejsza SU (chyba ze ustalono inaczej), co wymaga jej uzupełnienia w drodze doubezpieczenia - przez zapłatę dodatkowej składki od kwoty uzupełniającej SU
Świadome zaniżanie wartości mienia lub jej nieoszacowanie powodują, że w razie wystąpienia szkody pojawi się niedoubezpieczenie - zastosowanie ma wówczas zasada odpowiedzialności proporcjonalnej
System ma zastosowanie w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych majątku oraz kradzieżowych System ubezpieczenia solidarnie na sumy stale :
Suma ubezpieczenia odpowiada ogólnej wartości mienia we wszystkich placówkach (bez konieczności podziału na poszczególne lokalizacje) stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji ubezpieczającego
W razie wystąpienia szkody, należy udowodnić, że mienie znajdowało się w danej lokalizacji (ryzyko związane z każdą placówką może być różne)
W razie niedoubezpieczenia ma zastosowanie zasada odpowiedzialności proporcjonalnej
Ma zastosowanie w ubezpieczeniach mienia od ognia i kradzieży w przypadku mienia ruchomego, które podlega częstemu przemieszczaniu i w efekcie znajduje się w różnych placówkach lub miejscach, ale jest dla niego stosowana wspólna księgowość (centralnie przez ubezpieczającego) System ubezpieczenia na sumy zmienne :
Ma zastosowanie do ubezpieczenia zapasów przedsiębiorstwa od ognia i innych zdarzeń losowych, w szczególności, gdy dochodzi do znacznych okresowych wahań wartości zapasów
Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia najwyższą dzienna wartość zapasów, jaka może znaleźć się w danym miejscu w trakcie trwania ubezpieczenia (wyceniona wg kosztów wytworzenia lub cen nabycia)
Ubezpieczyciel na początku okresu ubezpieczenia inkasuje jedynie składkę zaliczkowa (depozytowa), stanowiącą około 50%-80% składki, jaka przypadałaby do zapłaty od maksymalnej przewidywanej SU
Po wygaśnięciu okresu ubezpieczenia dokonuje się ostatecznego rozliczenia składki, na podstawie zgłaszanych przez ubezpieczającego okresowych raportów o rzeczywistej wielkości stanu zapasów (wyliczany jest średnioroczny poziom zapasów)
Jeżeli składka wyliczona w oparciu o obowiązującą stopę składki dla średniorocznego poziomu zapasów jest wyższa od opłaconej składki zaliczkowej - ubezpieczający musi dopłacić różnice


(…)

… spowodowana kradzieżą może zostać obniżone, jeśli stwierdzono niedoubezpieczenie odszkodowanie ubezpieczeniowe pozostaje w takim stosunku do wielkości szkody, w jakim suma ubezpieczenia do wartości ubezpieczonego mienia.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz