Ryzyko ubezpieczeń - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko ubezpieczeń - wykłady - strona 1 Ryzyko ubezpieczeń - wykłady - strona 2 Ryzyko ubezpieczeń - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: ryzyko, aby zaistniało ryzyko do ubezpieczenia, ryzyko w ubezpieczeniach, ryzyko dla potrzeb ubezpieczeń (definicja), źródła ryzyka, naturalne, ludzkiej, działalności, podział ryzyka, finansowe, statyczne, fundamentalne, dynamiczne, partykularne, czyste, spekulatywne, osobowe, majątkowe, manipulowanie ryzykiem, rodzaje manipulacji, unikanie ryzyka, zatrzymanie ryzyka, aktywne, bierne, transfer ryzyka (przeniesienie), zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka, kontrolowanie ryzyka, finansowanie ryzyka, administrowanie ryzykiem, ubezpieczenie obowiązkowe, cechy charakterystyczne ubezp. obowiązkowych, oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezp. od ognia i innych zdarzeń losowych, zasady ustalania sum ubezp. majątku trwałego, wartość odtworzeniowa, aby nie było niedoubezpieczenia należy, wartość rzeczywista i wartość upłynnienia, wartość rzeczywista(techniczna), wartość upłynnienia, wartość księgowa początkowa mienia z uwzględnieniem przeszacowania wartości, wartość księgowa brutto, zasady ustalania sumy ubezp. zapasów i pozost. majątku obrotowego, systemy ubezpieczenia, odpowiedzialność odszkodowawcza zakładu ubezpieczeń, generalne zasady regulujące powstanie odpowiedzialności za szkodę rzeczową są następujące.

Wykład 1. Ryzyko - permamentny składnik całej działalności gospodarczej
Definicja ryzyka: Willet (ekonomiczna teoria) - ryzyk - coś obiektywne, skorelowane z subiektywną niepewnością
Knight- jeśli znany jest stopień niepewności to niepewność staje się ryzykiem
niepewność mierzalna - ryzyko
Ryzyko - szczególnego rodzaju niepewność którą można zmierzyć matematycznie i statystycznie, ze szczególnym uwzględnieniem teorii prawdopodobieństwa.
Aby zaistniało ryzyko do ubezpieczenia:
Poddaje się fali wielkich liczb (dużo płaci, niewiele
się zwraca)
Ryzyko w ubezpieczeniach:
Możliwość zdarzenia powodującego stratę
Prawdopodobieństwo nastąpienia zdarzenia powodującego stratę
Przedmiot lub grupę przedmiotów, które narażone są na stratę (budynek, zwierzę itd.)
Zdarzenie, które stratę wyrządza (ogień, itd.)
Możliwość lub prawdopodobieństwo subiektywnego powiększania straty wynikającej z jakiegoś niebezpieczeństwa
Możliwa wielkość straty na które narażone są osoby lub mienie
Zróżnicowanie możliwych strat
Niepewność dotycząca strat
Ryzyko dla potrzeb ubezp. (definicja)
Ryzyko ubezp. To niepewność co do nastąpienia określonego zdarzenia w warunkach istnienia z lub więcej możliwości
Ryzyko to ubezpieczona osoba lub przedmiot
ŹRÓDŁA RYZYKA
NATURALNE SĄ WYNIKIEM LUDZKIEJ (BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA) DZIAŁALNOŚCI
ZMIANY PÓR ROKU • WYKSZTAŁCENIE
ZMIANY W ORGAN. • POSTĘP TECHNICZNY
LUDZKICH • POTRZEBY LUDZKIE
ZMIANY KLIMATU • RYZYKO ZALEŻNOŚCI - • UZALEŻNIENIE SIĘ TYLKO OD JEDNEJ GRUPY PODMIOTU • CZYNY NIEDOZWOLONE
PRZEWIDYWALNE • DZIAŁANIA POLITYCZNE
• SIŁY NATURY
PODZIAŁ RYZYKA:
1.FINANSOWE - REALIZACJA RYZYKA MA CHARAKTER EKONOMICZNY
2.NIEFINANSOWE - REALIZACJA - STRATY NIE MAJĄ CHARAKTERU EKONOMICZNEGO
1.STATYCZNE - ISTNIEJE NAWET GDY NIE MA ZMIAN EKONOM., TECHN., ORGANIZACYJNYCH
2.DYANMICZNE - WYNIKA Z AKTYWNEJ DZIAŁALNOŚCI
1.FUNDAMENTALNE - WPŁYWAJĄ NA WIELE LUDZI, MAJĄ
PRZYCZYNY SPOŁ., EKON. LUB POLIT.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz