System ubezpieczeń gospodarczych -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ubezpieczeń gospodarczych -opracowanie - strona 1 System ubezpieczeń gospodarczych -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

System ubezpieczeń gospodarczych. System rynku ubezpieczeniowego w Polsce: Rynek ubezpieczeń - struktura przedmiotowa Rodzaj oferowanych ubezpieczeń :
Niematerialny charakter produktu-usługi ubezpieczeniowej
Limitowana dostępność produktów ubezpieczeniowych (tworzenie dowolnych produktów ubezpieczeniowych nie jest możliwe)
Można ubezpieczać wszystko, co jest zgodne z prawem
Przymus nabywania niektórych ubezpieczeń
Indywidualny charakter ceny
Odroczony i niepewny charakter użycia
Wielkość sprzedaży ubezpieczeń
Szkodowość poszczególnych grup ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń - struktura podmiotowa : Strona podażowa rynku: Zakłady ubezpieczeń,
Podmioty współpracujące z zakładami ubezpieczeń (pośrednicy, aktuariusze, analitycy, lekarze, likwidatorzy, rzeczoznawcy) Aktuariusz - matematyk ubezpieczeniowy, liczy rezerwy techniczne, podpisuje sprawozdania wysyłane przez zakłady ubezpieczeń do Funduszu Nadzoru, bez nich nie powstaje żaden produkt. Strona popytowa rynku :
Ubezpieczający (kontrahenci zakładów ubezpieczeń, osoby fizyczne i osoby prawne)
Segmenty konsumentów na rynku ubezpieczeń
Klient indywidualny,
Klient ubezpieczeń zbiorowych (w jednej umowie wiele podmiotów)
Klient ubezpieczeń grupowych (w jednej umowie wiele podmiotów Np. grupowe na życie )
Segmentacja ubezpieczających
Geograficzne (miasta, województwa - lokalne różnice)
Demograficzne (wykonywana praca, wiek, płeć, cykl życia)
Ekonomiczne (dochody, majątek)
Psychograficzne (potrzeby, motywy)
Behawioralne (oczekiwane korzyści klienta, preferencje nabywcze, lojalność klienta, świadomość, wiedza, osobowość klienta) Pozostałe podmioty rynku ubezpieczeniowego :
Zrzeszenia ubezpieczycieli, (podmioty, które wypracowują jednolite stanowisko wszystkich ubezpieczycieli w stosunku do władzy publicznej, ustawodawców, ubezpieczonych, ubezpieczających)
Zrzeszenia ubezpieczonych (chronią podmioty słabsze w relacjach prawnych)
Nadzór ubezpieczeniowy (regulacja prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego). Instytucje rynku ubezpieczeniowego w Polsce - nadzór ubezpieczeniowy Komisja Nadzoru Finansowego (przejęła kompetencje KNUiFE od dnia 19 września 2006r)
Celem nadzoru jest: ochrona interesów osób ubezpieczających , członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych, Główne zadania organu nadzoru - KNF :
Nadzór nad zgodnością działań zakładów ubezpieczeń z regulacjami prawa,
Nadzór nad realizacją praw ubezpieczonych,


(…)

…,
Nadzór nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych,
Wydanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i funduszy emerytalnych,
Wydawanie zgody na powołanie osób członków zarządu,
Wydawanie zgody na połączenia i podziały zakładów ubezpieczeń - polega na przeniesieniu portfela ubezpieczeniowego,
Nakładanie kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń, członków zarządu (stwierdzenie niezgodności z prawem).
Rzecznik Ubezpieczonych
Podstawowy cel działań Rzecznika Ubezpieczonych: reprezentuje interesy osób ubezpieczonych, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych.
Główne zadania Rzecznika Ubezpieczonych:
Rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika,
Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i PPE,
Informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i PPE,
Stwarzanie możliwości polubownego i pojedynczego rozstrzygania sporów w zakresie ubezpieczeń.
Polska Izba Ubezpieczeń:
Cele działań PIU:
PIU jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz