Ubezpieczenia w turystyce- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia w turystyce- wykład 4 - strona 1 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 4 - strona 2 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4
Rynek ubezpieczeniowy - jest to segment rynku ogólnego, który obejmuje całokształt usług ubezpieczeniowych, zaliczamy do tzw. rynku usług finansowych.
Zasady organizacji ubezpieczeń gospodarczych:
zasada ubezpieczenia rynkowego
zasada reglamentacji dzialalnosci ubezpieczeniowej
zasada nadzoru państwa ( państwo ingeruje dość mocno w rynek)
zasada rozdziału branż ubezpieczeniowych (dot. podzialu ubezpieczen na 2 dzialy)
zasada ubezpieczeń umownych (każde ubezpieczenie wiąże sie z tym ze ktoś zawiera z zakładem ubezpieczeń umowę, podstawą jest umowa czyli stosunek cywilnoprawny)
zasada ograniczonych form prawnych zakładów ubezpieczeń (TUW)
zasada ograniczenia obowiązkowych form ochrony ubezpieczeniowej (z konstytucji wynika ze ludzie sa wolni i wybierają jakie ubezpieczenie chcą mięć, w drodze wyjątku państwo może nałożyć odpowiednia formę ubezpieczenia; w turystyce sa dyskusje czy ubezpieczenie KL i NNW powinny być obowiązkowe?)
Zasada ochrony ubezpieczającego (rynek jest rynkiem skąp likowanym)
Zasada kontroli sadowej stosunków ubezpieczenia (oznacza ona ze, jeśli osoba nie jest zadowolona z decyzji zakładu ubezpieczeń to taka decyzje może zaskarżyć do sadu i złożyć pozew)
Zasada ograniczenia pozaubezpieczeniowej działalności ubezpieczycieli (oznacza ze mamy ograniczona możliwość zakładania dodatkowych działalności przez zakłady ubezpieczeniowe)
Zasada otwarcia polskiego rynku dla kapitału zagranicznego oraz dla prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez zagranicznych ubezpieczycieli)
Rynek ubezpieczę gospodarczych - ujecie instytucyjne.
Centralne organy administracji rządowych:
= minister finansów
= Komisja Nadzoru Finansowego
Instytucje quasi-ubezpieczeniowe:
= ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny
= polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych
Instytucje ochrony ubezpieczeniowej (konsumentów):
= rzecznik ubezpieczonych
= prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów
= sąd polubowny przy rzeczniku ubezpieczonych
Samorzady-fundacje-stowarzyszenia:
* Polska izba ubezpieczę (odgrywa największa role), przynależność do niej ma charakter obligatoryjny.
Rejestry ubezpieczeniowe:
rejestr zakładów ubezpieczeń KRS
rejestr pośredników ubezpieczeniowych
rejestr PIU
rejestr aktuariuszy (KNF)
centralna ewidencja pojazdów (MA)
rejestr umów obowiązkowego ubezpieczenia OC (UFG)


(…)

… takich osób nie mogą Stanowic więcej niz. 10% składki przypisanej brutto danego towarzystwa.
Wymóg zezwolenia:
Zezwolenia na wykonanie działalności ubezpieczeniowej dla krajowego zakładu ubezpieczeń wydaje, w drodze decyzji, po rozpatrzeniu wniosku założycieli zakładu ubezpieczeń, organ nadzoru.
Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
=> z krajów UE - na zasadzie swobody świadczenia usług
… organu nadzoru.
♡ podlega wpisowi do KRS.
♡ posiada zdolność prawną i zdolność sądową
♡ w przypadku zakładów państw należących, do WTO (światowa organizacja handlu) nie stosuje sie ograniczę co do przypuszczalnej formy organizacyjno-prawnej zakładów ubezpieczę.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe => polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych…
… bezpośrednia jak i pośrednia, czyli reasekuracje
Pojecie działalności ubezpieczeniowej (art.3 ust.1 u.d.u.) :
..... jest to wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek Ryzyka wystąpienia skutków zdarzę losowych.
Ograniczenie działalności ubezpieczeniowej:
Zakład ubezpieczę nie może zajmować sie bezpośrednio inna działalnością poza działalnością…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz