Status brokera i agenta ubezpieczeniowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Status brokera i agenta ubezpieczeniowego - wykład - strona 1 Status brokera i agenta ubezpieczeniowego - wykład - strona 2 Status brokera i agenta ubezpieczeniowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Różnice i podobieństwa w statusie
agenta i brokera ubezpieczeniowego.
Warszawa, r.ak. 2003/2004
Spis treści
Wstęp - Przełomowe zmiany w prawie ubezpieczeń
Z początkiem 2004 r. weszły w życie cztery ustawy regulujące na nowo rozwijającą się w Polsce branżę ubezpieczeń. Zastąpiły one wielokrotnie nowelizowaną ustawę o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r. Już sam fakt, że dotychczasowe uregulowania zastąpione zostały aż czterema nowymi aktami prawnymi pokazuje, że zmiany nie były kosmetyczne, ale o charakterze wręcz przełomowym. Zmiany w sferze ubezpieczeń, głównie tych, które określamy mianem gospodarczych, mają ogromne znaczenie dla całego obrotu gospodarczego, w tym dla przedsiębiorców (także tych, którzy wybrali profesję agenta czy brokera ubezpieczeniowego). Podyktowane one zostały zarówno koniecznością dostosowania do wymogów współczesnego rynku ubezpieczeniowego jak i wymogami harmonizacji tej dziedziny prawa z uregulowaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Trudno we współczesnym świecie, szczególnie prowadząc działalność gospodarczą, nie interesować się - choć w podstawowym zakresie - ubezpieczeniami. Wiedza o prawach wynikających z uregulowań normatywnych tej branży jest konieczna dla zabezpieczenia nie tylko prowadzonej działalności gospodarczej, ale również życia, zdrowia i majątku przedsiębiorcy. W skrócie rzecz ujmując, nowe przepisy bardzo wyraźnie zmierzają do ochrony osób korzystających z usług towarzystw ubezpieczeniowych oraz zdecydowanie dokładniej regulują prawa i obowiązki podmiotów stosunku ubezpieczenia (w tym agentów i brokerów). Niektóre z nich mają wręcz kolosalne znaczenie dla praktyki, zwiększając szansę dochodzenia wypłaty świadczeń przez ubezpieczonych czy uposażonych. Poniżej zostaną pokrótce omówione wybrane, podstawowe zmiany z podkreśleniem tych, które dla przedsiębiorców - agentów i brokerów są szczególnie istotne.

(…)

… działalność brokerską. Swoboda świadczenia usług brokerskich
Ustawa wprowadziła zasadę, że broker ubezpieczeniowy, podobnie jak agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może wykonywać swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do odpowiedniego rejestru w tym państwie. Ponadto broker, który zamierza…
… w najbliższych miesiącach zastąpić Prawo działalności gospodarczej) pośrednictwo ubezpieczeniowe uznawane jest za odrębną dziedzinę działalności gospodarczej. Nie ulega wątpliwości, że kwestia prawnych powiązań pośrednika ubezpieczeniowego z jego zleceniodawcą (ubezpieczycielem albo ubezpieczającym) należy do problematyki cywilnoprawnej. Agenta ubezpieczeniowego łączy z ubezpieczycielem z reguły umowa agencyjna…
… na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. W oparciu o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej należy wyróżnić:
agentów ubezpieczeniowych - pośredników mających kompetencje do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia;
agentów ubezpieczeniowych - pełnomocników upoważnionych przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów…
… ubezpieczeniowy, nie będący multiagentem. Natomiast brokerów i multiagentów, zgodnie ze wspomnianym kryterium należałoby zaliczyć do grupy tzw. pośredników niezależnych. Agent ubezpieczeniowy
Jak już wcześniej wspomniano agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy, jest przedsiębiorca wykonujący działalność na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów…
…. Według art. 758 Kodeksu cywilnego, przez umowę agencyjną agent ubezpieczeniowy zobowiązuje się do stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów na rzecz zakładu ubezpieczeń albo do zawierania ich w jego imieniu. Umowa agencyjna należy do umów opierających się na szczególnym zaufaniu do osoby agenta.
Należy zwrócić uwagę na następujące jej cechy: agentem (przyjmującym zlecenie) może być zarówno osoba fizyczna…
… ubezpieczeniowe może być wykonywane jedynie przez:
agentów ubezpieczeniowych,
brokerów ubezpieczeniowych.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji jest wykonywane wyłącznie przez brokerów ubezpieczeniowych posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji.
Agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz