System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna -opracowanie spraw organizacyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna -opracowanie spraw organizacyjnych - strona 1 System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna -opracowanie spraw organizacyjnych - strona 2

Fragment notatki:

Sprawy organizacyjne :
Spotkania o godzinie 15.10 Konsultacje (na stronie internetowej jest błędna informacja) - wtorki A 12.30-13.30 - 501D - Tematyka zajęć : Ćwiczenia 2 : (za 2 tygodnie) - podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych
Znaczenie ubezpieczenia wśród metod manipulacji ryzykiem i finansowania jego skutków
Istota ubezpieczenia jako urządzenia finansowego
Znaczenie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej w wykorzystaniu mechanizmu ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem
Podział ubezpieczeń na społeczne i gospodarcze, zdefiniowanie, określenie podobieństw i różnic Ćwiczenia 3 : Wpływ systemu ubezpieczenia na wysokość odszkodowania:
Czym jest suma ubezpieczenia
Wartość przedmiotu ubezpieczenia
Jak wyznacza się wartość przedmiotu ubezpieczenia
Jakie są zasady ustalania sumy ubezpieczenia
aktywów trwałych
aktywów obrotowych
Systemy, które występują w ramach ubezpieczeń majątkowych
System ubezpieczenia na sumy stale
System ubezpieczenia na sumy zmienne
Systemy solidarne
Systemy ubezpieczenia na wartość częściową
System odpowiedzialności proporcjonalnej
System odpowiedzialności za pierwsze ryzyko
instrumenty ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela Ćwiczenia 4 i 5 : Organizacja systemu dodatkowego zabezpieczenia przed ryzykiem starości i ryzykiem choroby:
Przesłanki do ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego
Charakterystyka form dodatkowego ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem starości
Indywidualne kąta emerytalne
Indywidualne kąta zabezpieczenia emerytalnego
Pracownicze programy emerytalne
Renty życiowe
Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym
Plany systematycznego oszczędzania
Charakterystyka form dodatkowego zabezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa i ryzykiem choroby:
Ubezpieczenia komercyjne
Ubezpieczenia zdrowotne
Abonamenty na usługi medyczne
Ten temat ma być potraktowany bardzo szeroko (przedstawienie własnych prezentacji)
Rozwiązania polskie i z innych krajów, Np. system emerytalny w Norwegii, USA, system ubezpieczenia zdrowotnego w WB Ćwiczenia 6 : miejsce polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w UE
Kalkulator
Analiza danych statystycznych i wyciąganie wniosków
Efekt końcowy - opracowanie, jakie jest miejsce polskiego rynku na tle rynku Europy Ćwiczenia 7 : kolokwium
Test wielokrotnego wyboru
Zadania z wpływu systemu ubezpieczenia na wysokość odszkodowania (ćw. 3)
Ocena z kolokwium - podstawowa ocena, a referaty będą podwyższały o 0,5 oceny ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz