Wykład - Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych  - strona 1 Wykład - Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych  - strona 2 Wykład - Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych  - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód
Wykład 2
Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych (puz), cele, definicja, zasady i cechy
Systemy ochrony zdrowia, w których jedynym lub głównym źródłem zasilania finansowego są składki pochodzące z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą przybierać różne formy, mogą mieć charakter scentralizowany lub zdecentralizowany. Powoduje to, że w ramach systemów finansowania świadczeń zdrowotnych opartych na puz występują zarówno rozwiązania wspólne dla wszystkich krajów stosujących tę formę ubezpieczeń zdrowotnych, jak też rozwiązania praktykowane tylko w pewnej grupie państw lub w krajach pojedynczych. Cele, założenia i zasady przyjmowane w powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych wykazują duże podobieństwo do rozwiązań stosowanych w ubezpieczeniach społecznych, z których puz się wywodzą Głównym celem wprowadzania powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych jest zapewnienie członkom społeczeństwa dostępu do świadczeń zdrowotnych -dotyczy to zwykle większości ludności - stąd w nazwie tych ubezpieczeń przymiotnik „powszechne”. Realizacji tego ambitnego celu ma służyć przyjęcie rozwiązania, iż główne źródło finansowania świadczeń zdrowotnych stanowią obligatoryjne składki, które płacą solidarnie wszyscy ubezpieczeni. Charakterystyczne jest, że - w przeciwieństwie do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze komercyjnym, w których wysokość składki uzależniona jest od ryzyka zdrowotnego danej osoby/grupy osób - w przypadku ubezpieczeń powszechnych wysokość składki zależy od dochodu ubezpieczonego; ryzyko zdrowotne nie jest w ogóle brane pod uwagę. Istnieje jednak również drugi cel wprowadzania puz -finansowy. Oparcie finansowania świadczeń zdrowotnych na obligatoryjnych składkach oznacza bowiem; uniezależnienie finansowania świadczeń od stanu budżetu państwa. Ma to duże praktyczne znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy w budżecie występuje deficyt, ponieważ w takich przypadkach konieczność dokonywania oszczędności budżetowych oznacza często m.in zmniejszanie środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. Należy jednak mieć świadomość, że wpływy ze składek na puz i tak mogą wykazywać wahania w czasie, choćby z powodu cyklicznego rozwoju gospodarki (niższe są w okresach recesji), rozmiarów szarej strefy (czyli gospodarki nierejestrowanej), zmian w poziomie bezrobocia (bezrobocie zwykle rośnie w okresach recesji, ale w pewnych sytuacjach może wzrastać również w fazie ożywienia gospodarczego), itp. Założenia przyjęte w puz mają wymiar podwójny: społeczno -ekonomiczny, a wynikają z ich dwóch głównych cech: powszechność, finansowanie w oparciu o zasadę ubezpieczeniową.

(…)

… indywidualny, a druga ogólnospołeczny: Pierwsza przyczyna związana jest z celem istnienia państwa i jego funkcjami. Jeżeli przyjmiemy, że głównym celem istnienia państwa jest zapewnienie ludności zaspokojenia na pewnym minimalnym poziomie potrzeb, które uznawane są za najważniejsze w danym kręgu cywilizacyjnym, to do potrzeb takich należy niewątpliwie potrzeba bycia zdrowym. Jednak każdy człowiek w ciągu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz