Profilaktyka społeczna - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 6223
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Profilaktyka społeczna - wykład - strona 1 Profilaktyka społeczna - wykład - strona 2 Profilaktyka społeczna - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Profilaktyka społeczna 15.X.2011 Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społ. które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Negatywna ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji lub choćby ograniczenia. Profilaktyka to ciągły proces, który dostarcza osobom, grupom społ., organizacjom sposobności do :
- wzbogacania wiedzy lub świadomości osobistych i grupowych możliwości
- rozwijania umiejętności wykorzystywania osobistych potencjałów
- twórczego wykorzystywania pomocy z zewnątrz do skutecznego radzenia sobie z problemami życiowymi
Profilaktyka tym różni się od innych sposobów przeciwdziałania, że jest czynnością uprzedzającą, że jest podejmowana zanim takie groźne zjawiska się ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich dolegliwość wymusi dopiero zastosowanie bezpośrednich środków zaradczych.
Każda odmiana profilaktyki zapobiega negatywnym stanom, które dotyczą różnych sfer życia społ., dlatego ogólnie mówi się o profilaktyce społecznej. Cele profilaktyki (współczesne) :
- rozpowszechnianie prawdziwych i realnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka dotyczy
- kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych
- kształtowanie umiejętności intrapersonalnych, samooceny i samodyscypliny
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych a szczególnie umiejętności empatii, współpracy, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów
- kształtowanie reguł prawnych i publicznych tak by wspierały pozytywne style życia
- umożliwianie wczesnego rozpoznania zagrożeń oraz rozwijania strategii przeciwdziałania, bazujących na znajomości przyczyn szkodliwych uwarunkowań Współczesna profilaktyka polega na: - redukcji czynników ryzyka (cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu ryzykownych zachowań)
- wzmocnieniu czynników chroniących (cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka)
Najpoważniejsze zachowania ryzykowne: - przemoc rówieśnicza i agresja
- minimalizacja celów życiowych i bierność
- depresje
- poczucie zagubienia i braku perspektyw
- używanie substancji psychoaktywnych
- deficyt umiejętności społecznych
- zachowania przestępcze
- skłonność do psychomanipulacji ( podatność na sekty i subkultury )
- dysfunkcyjny tryb życia - porzucenie nauki, ucieczki z domu Motywy ryzykownych zachowań: Ucieczkowe: - ucieczka od problemów rodzinnych
- ucieczka od pustki i nudy


(…)

… patogennych czynników lub zwiększaniu odporności jednostki na ich wpływ
Profilaktyka eliminująco - objawowa
- Polega na możliwie wczesnym wykrywaniu i reagowaniu na początkowe objawy niedostosowania jak np. wagary, ucieczki z domu, agresywny stosunek do rodziców, nauczycieli czy rówieśników, niepowodzenia szkolne
- Celem tych działań jest likwidowanie skłonności do zachowań nieakceptowanych społecznie…
… ryzyka (np. dzieci z rodzin patologicznych)
Cel działań to ograniczenie głębokości czasu trwania dysfunkcji oraz umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych Proponuje się zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia, poradnictwo
Przekaz „ WYCOFAJ SIĘ ”
Profilaktyka trzeciorzędowa Ukierunkowana na grupy wysokiego ryzyka czyli uzależnionych
Celem jest przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu…
… profilaktycznych Szkoła ( a w szczególności klasa)
Rodzice
Społeczność lokalna Globalne środowisko kulturowo-społeczne
Modele odmiany i poziomy profilaktyki Poglądy na temat profilaktyki ( Modele profilaktyki )
KRYTERIUM RÓŻNICUJĄCE
MODEL TRADYCYJNY
MODEL WSPÓŁCZESNY
Cel
Zwalczanie patologii
Promocja zdrowia
Podstawowe założenia
Uświadamianie skutków zachowań ryzykownych - używanie środków uzależniających…
… kreatywnej
Zapobieganie i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych ludzi w związku z zachowaniami ryzykownymi
Zapobieganie przyszłym szkodom, które mogą wyniknąć z zachowań ryzykownych
Zmniejszanie szkód wynikających z zachowań ryzykownych innych osób z otoczenia Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego trybu życia
Poziomy profilaktyki ( tradycyjny )
Profilaktyka…
… pierwszorzędowa
Adresowana jest do całego społeczeństwa (programy informacyjne, edukacyjne)
Celem tych działań jest promocja zdrowego stylu życia i uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
Ukazuje alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych (sport, rekreacja, muzyka, zajęcia w kółkach zainteresowań)
Przekaz „ POCZEKAJ ”
Profilaktyka drugorzędowa Skierowana do grupy podwyższonego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz