Patologie społeczne

note /search

Patologie społeczne - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Patologie spoeczne 09.03.2014. Zaoenia organizacyjne do realizacji przedmiotu Oglna tematyka zagadnie: 1. Prba definicji patologii spoecznej. 2. Relatywizm czy rygoryzm moralny-dylematy wspczesnoœci. 3. Teoria stygmatyzacji. 4. Stereotypy i uprzedzenia. 5. Przestpstwa z nienawiœci-terroryzm. ...

Charakterystyka elementów zmiennej ustrojowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Charakterystyka elementów zmiennej ustrojowej: - ideologia to istniejące w danej kulturze społecznej system przekonań mówiący nam o tym co jest dobre a co złe, co jest społecznym celem systemu i w jaki sposób do niego dążyć. Pytanie: Czy cel uświęca środki czy nie uświęca? Dwa główne bloki ideolog...

Pojęcie i podział norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

Pojęcie i podział norm Norma to wypowiedź sformułowana w pewnym języku, która narzuca adresatom pewne obowiązki w pewnych okolicznościach. Podział norm: - moralne (sankcje sumienia)- mówią o tym co dobre a co złe np. dekalog - obyczajowe (sankcja rozsiana- ośmieszenia)- tak się robi/ nie robi; ogr...

Syndrom Sztokholmski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Syndrom Sztokholmski Czasami, gdy miłość się kończy, jeden z partnerów mówi: "Wiem, że on już dla mnie nie istnieje ale ja wciąż go kocham" lub "Nie wiem jak, ale chciałbym by wróciła" itp. Najwyrazistszym stwierdz...

Role domowników z problemem alkoholowym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

Role domowników z problemem alkoholowym - Bohater rodzinny - zwykle najstarsze dziecko w rodzinie, które próbuje zastąpić osobę uzależnioną w ważniejszych zadaniach domowych a domownikom dostarczyć wsparcia; kieruje się zasadą kto da radę jak nie ja - maskotka - dziecko urocze, starające się rozład...

Typy i stadia AID, choroby skrótowo.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Objaśnij skrót: - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndromy- Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności - GRID - Gay-related Immune Deficiency - Zespół Niedoboru Odporności Gejów - HIV - Human Immunodeficiency Virus- Wirus Zespołu Nabytego Braku Odporności Immunologicznej - HTLV - ( human T-cell l...

Stopnie i objawy upojenia alkoholowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 8666

Stopnie i objawy upojenia alkoholowego. 0,3-0,5 ‰ - euforia, obniżenie krytycyzmu, obniżona koordynacja słuchowo-wzrokowa, nieco obniżona koordynacja 0,5-0,7‰ - gadatliwość, zaburzenia sprawności ruchowej, błędna ocena własnych możliwości, obniżenie samokontroli, ( PODCHMIELENIE ) 0,7-2,0 ‰ - zabur...

Formy profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem AA i ich mutacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Formy profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem AA i ich mutacji. -Dorosłe Dzieci Alkoholików ( DDA , ang. ACoA = Adult Children of Alcoholics lub ACA = Adult Children Anonymous ) - samopomocowe grupy wsparcia działające na bazie przejęteg...

Siedem faz rozwoju współuzależnienia według Sztander

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2107

Siedem faz rozwoju współuzależnienia wg. Sztander: - Faza zaprzeczania - przekonanie, że osoba uzależniona mogłaby przestać pić, gdyby chciała. Relacje z osobą uzależnioną przebiega na ciągłym ustalaniu zasad, które ta łamie. - Faza orga...

Etiologia narkomanii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1750

Etiologia narkomanii. Przyjmuje się 4 zasadnicze hipotezy: - Hipoteza o biologicznym podłożu narkomanii , zakłada, iż narkotyk w istotny sposób wpływa na procesy fizjologiczne, powodując przyjemne doznania jednostki, więc osoba odurzająca się chce je powtórzyć. - W hipotezie drugiej przyjmuje się,...