Pojęcie i podział norm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i podział norm - strona 1 Pojęcie i podział norm - strona 2 Pojęcie i podział norm - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i podział norm Norma to wypowiedź sformułowana w pewnym języku, która narzuca adresatom pewne obowiązki w pewnych okolicznościach. Podział norm: - moralne (sankcje sumienia)- mówią o tym co dobre a co złe np. dekalog
- obyczajowe (sankcja rozsiana- ośmieszenia)- tak się robi/ nie robi; ogromną rolę odgrywa tradycja np. całowanie kobiet w rękę
- prawne (sankcje prawne)- stanowione przez państwo, może być ich przymus
Rzymskie pojęcie sprawiedliwości i prawa naturalnego Sprawiedliwość - to niezłomna wola oddawania każdemu tego co mu się należy. Podstawą porządku społecznego jest umowa. Stała się ona też podstawą porządku normatywnego, prowadząc do konsekwencji w postaci zasad postępowania karnego. Podejście do prawa jako zagwarantowanych przez państwo umów wydzieliło nowoczesny porządek prawny, którego źródłem w naszej cywilizacji jest starożytny Rzym. Prawo naturalne - prawa chroniące sprawiedliwość określane są mianem JUS ( wolność - jeśli nie mogę dokonać wyboru nie jestem wolny, własność - posiadanie tego, co się wytworzyło, posiadanie dóbr, życie jako wartość ). Od praw niższej rangi określanych mianem LEX czyli praw chroniących porządek publiczny. Wytłumaczyć: - DURA LEX SED LEX- Twarde prawo ale prawo
- DO UT DES- Dają abyś dał
- LEX RETRO NON AGIT- Prawo nie obowiązuje wstecz
- NULLUM CRIMEN SINE LEGE- Nie ma przestępstwa bez ustawy
- PACTA SUNT SERVANDA- Umowa musi być dotrzymana
- TESTIS UNUS, TESTIS NULUS - jeden świadek, żaden świadek
. Scharakteryzuj pojęcie przestępstwa Przestępstwo to centralne pojęcie prawa karnego, czyn bezprawny, czyn popełniany gdy nie przestrzegamy norm prawa karnego. Ma swoje trzy elementy(znamiona):
* czyn społecznie szkodliwy
* czyn zawiniony
* zabroniony przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia
Okoliczności wyłączające winę: - nieletniość - poniżej 17. lat, w wyjątkowych okolicznościach po ukończeniu 15. lat może odpowiadać jak dorosły
- niepoczytalność - osoba, która nie może pokierować swoim postępowaniem ani rozpoznać znaczenia czynu, np. upośledzenie psychiczne, choroba psychiczna
- błąd - np. człowiek na polowaniu myśląc, że zabija dzika, zabija człowieka
- rozkaz - uwalnia od odpowiedzialności gdyż inaczej wojsko nie mogłoby funkcjonować
Okoliczności wyłączające bezprawność: - obrona konieczna - siłą odpiera się zamach na swoje dobro lub dobro publiczne; atak musi być bezpośredni i rzeczywisty; środki ataku i obrony powinny być proporcjonalne do siebie.


(…)

kary kryminalnej. Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Z kolei najważniejszym aktem regulującym prawo karne skarbowe jest ustawa Kodeks karny skarbowy.
Ze względu na wagę zabronionych czynów prawo karne możemy podzielić na prawo wykroczeń, zajmujące się czynami o stosunkowo…
…, które ustawodawca uznaje za fundamentalne dla funkcjonowania państwa i społeczności i zasługujące na ochronę prawną za pomocą najbardziej dolegliwego środka, jakim dysponuje państwo w stosunku do obywatela, czyli sankcji kary kryminalnej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz