Funkcje prawa karnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje prawa karnego - strona 1 Funkcje prawa karnego - strona 2 Funkcje prawa karnego - strona 3

Fragment notatki:


Funkcje prawa karnego : sprawiedliwościowa - pierwotna, główna, najistotniejsza, fundamentalna; dotyczy i sprawcy i osób pokrzywdzonych
ustawodawca ustanawia takie przepisy, żeby była zachowana adekwatność między normą sankcjonowaną a normą sankcjonującą (kara musi być adekwatna do wagi popełnionego czynu)
sąd realizuje tę funkcję wydając wyrok - współmierność wyroku wydanego przez sąd w kontekście winy i szkodliwości społecznej
wykonywanie kary - poczucie zadośćuczynienia dla społeczeństwa
wzbudzanie w społeczeństwie poczucia sprawiedliwości poprzez ukaranie sprawcy ochronna - ochrona dóbr prawnych; nie jest skierowana na pokrzywdzonego czy sprawcę, ale na ochronę dóbr prawnych (sprofilowana na ochronę dóbr prawnych); charakter prewencyjny/represyjny/wychowawczy
ustawodawca - ochrona prewencyjna; stworzenie przepisu, w którym kryminalizuje zachowanie naruszające określona dobra prawne
sąd - ukaranie sprawcy, pokazanie społeczeństwu, że dany czyn nie jest bezkarny oraz zapobieżenie ponownemu naruszaniu dóbr przez sprawcę; aspekt represyjny
etap realizowania wyroku sądu - ochrona poprzez działanie wychowawcze w okresie odbywania kary; aspekt wychowawczy gwarancyjna - wzmacnianie pozycji sprawcy; ograniczenie samowoli sądów
odpowiedzialność karna tylko za czyny (jej podstawa nie mogą być pomysły, słowa czy poglądy)
nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez ustawy; tylko czyn zabroniony pod groźbą kary
lex retro non agit - zakaz retroaktywności ustawy karnej; odpowiedzialność za czyn, który był zabronione w ustawie w momencie jego popełnienia
art. 1 KK, art. 42 ust 1 Konst prewencyjno-wychowawcza - dwa aspekty:
prewencja indywidualna (szczególna) - skierowana na sprawcę, poprzez jego ukaranie oddziałuje się na niego w sposób prewencyjny i wychowawczy, aby nie popełniał więcej przestępstw; prawo karne ma również wychowywać
prewencja generalna (ogólna) - dotyczy ogółu społeczeństwa które widząc że prawo karne jest stosowana i sprawy przestępstw są ukarani, wie że za popełnienie przestępstwa należy się kara; kara nieuchronna - nie opłaca się więc popłaca przestępstw
nie ma odzwierciedlenia w aktach normatywnych
sprofilowana na spprawcę / społeczeństwo Zasady prawa karnego zasada określoności czynu zabronionego przez ustawę - czyn zabroniony musi być określony w ustawie (nullum crimen sine lege); można z niej wywieść zasady szczegółowe
nullum crimen sine lege scripta - nie ma przestępstwa bez ustawy pisanej; norm nie można wywodzić ze zwyczaju czy tradycji; norma blankietowa mieści się w tej zasadzie, pod warunkiem jeśli odesłanie służy tylko doprecyzowaniu normy sankcjonowanej, np. znaczna wartość (odesłanie do rozporządzenia wydanego w dziedzinie prawa pracy)


(…)

… musi być jednoznaczna i precyzyjna; zasada dot. ustawodawcy, który musi konkretnie formułował czy też typizował czyny zabronione; powinien zostawić jak najmniejsze pole w zakresie wykładni; ustawowy wzorzec karalnego zachowania musi być przez ustawodawcę określony w sposób możliwie precyzyjny; przepisy prawa karnego zawierają TYPY przestępstw (typizacja, tworzy pewnego rodzaju ustawowe wzorce, które uzasadniają karalność)
nullum crimen sine lege stricta - nie ma przestępstwa bez ustawy konkretnej/dokładnej; na przykładzie kazirodztwa; nie można dokonywać wykładni rozszerzającej bądź stosować analogii na niekorzyść sprawcy; zabroniona tylko na niekorzyść sprawcy, na korzyść można stosować analogię i wykładnię
nullum crimen sine lege praevia - lex retro non agit, prawo nie działa wstecz; nie wolno stosować norm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz