Strategia błekitnego oceanu na przykładzie firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia błekitnego oceanu na przykładzie firmy - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot wykładany na Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu przez dr Mirosława Mrówka. Plik składa się z 18 stron.

Informacje zawarte w notatce to pokazanie w teorii i praktyce zarządzania strategicznego, wprowadzenia innowacji, dodatkowo przedstawiona jest strategia błękitnego oceanu, formułowanie strategii błękitnego oceanu, innowacja wartości.
A także porusza kwestie takie jak: narzędzia analizy strategii błękitnego oceanu.


STRATEGIA BŁĘKITNEGO OCEANU „ nie walcz z rywalami, ale spraw, by stali się niewidoczni”.
WPROWADZENIE
W teorii i praktyce zarządzania strategicznego wprowadzenie innowacji ( zmiany) uważane jest za jeden z głównych warunków sukcesu przedsiębiorstwa i osiąganie przewagi konkurencyjnej, a strategia innowacji stanowi istotną część długookresowej strategii i jego rozwoju. Ta teza, którą można znaleźć we wszystkich współczesnych podręcznikach zarządzania strategicznego poświęconych strategii rozwoju firmy, powinna trafić do wiadomości polskich przedsiębiorców i może tam dotarła, jednak na jej szerokie praktyczne wykorzystanie trzeba jeszcze poczekać. Wskazują na to zarówno dane statystyczne dotyczące poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, jak i wyniki badań przeprowadzonych przez różne ośrodki badawcze, w tym ostatnie, z 2009 roku, wyniki badań zespołu Katedry Zarządzania Strategicznego SGH.
Strategie innowacji, jako istotna część strategii konkurencji przyjmowanych przez firmę, stanowiły i stanowią obszar zainteresowania przedstawicieli najważniejszych szkół zarządzania strategicznego, że wymienię tylko P. Duckera, M. Portera. W XXI wieku zwrócono uwagę, że wobec postępu globalizacji działalności gospodarczej, upowszechnienia sieci informacyjnych oraz rosnącego niepokoju i ryzyka związanego ze zmianami na światowym rynku, strategie innowacji, zarówno stricte związane z rozwojem technologii jak z tworzeniem nowych rozwiązań w systemach zarządzania, nabierają coraz większego znaczenia dla wartości firmy oraz możliwości uzyskania przez nią przewagi konkurencyjnej. Szczególnie istotne staja się te rodzaje strategii, które ułatwiają szybkie wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwach oraz dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku.
Nowe uwarunkowania przyczyniły się też do powstania nowych koncepcji strategii innowacji w przedsiębiorstwie, które mogą być zaadoptowane nie tylko w dużych korporacjach międzynarodowych o własnym rozwiniętym zapleczu badań i rozwoju, ale także w przedsiębiorstwach średnich i małych, opierających potencjał innowacyjny na kreatywności przedsiębiorcy i jego wspólpracowników .
Wśród tych stosunkowo nowych koncepcji można wyróżnić m.in. strategię błękitnego oceanu.
STRATEGIA BŁĘKITNEGO OCEANU
Zaproponowana przez W.Chan Kima i R. Mauborgne opiera się na założeniu, że wybierając strategię firmy można ominąć obszar najbardziej ostrej konkurencji nazwanej przez autorów „czerwonym oceanem” i znaleźć „błękitny ocean”, w którym można znaleźć miejsce dla strategii firmy .
Nowatorstwo tej strategii wynika z wykorzystania koncepcji innowacji wartości wyznaczającej obszar przestrzeni rynkowej dla nowych produktów. W obszarze innowacji wartości, cele strategiczne obejmują zarówno obniżenie kosztów jak i wzrost wartości dla klienta. Promocyjne działania autorów strategii błękitnego oceanu spopularyzowały jej zasady wśród przedsiębiorstw, które również w Polsce poszukują błękitnych oceanów

(…)

… strategii błękitnego oceanu spopularyzowały jej zasady wśród przedsiębiorstw, które również w Polsce poszukują błękitnych oceanów.
Przez to pojęcie rozumie się cały system działań, prowadzący do skokowego przyrostu wartości zarówno dla klienta , jak i dla całego przedsiębiorstwa.
FORMUŁOWANIE STRATEGII BŁĘKITNEGO OCEANU
Sformułowany dość ogólnie model biznesowy ( strategia błękitnego oceanu) oparty…
… zapanować nad ryzykiem planowania.
Sięganie poza granice istniejącego popytu, pozyskiwanie całkowicie nowych klientów ma minimalizować ryzyko skali.
Zachowanie właściwej kolejności elementów tworzących model biznesowy, co zmniejsza ryzyko braku jego skuteczności.
Pozostałe dwie zasady dotyczą wdrażania strategii, koncentrują się na jej aspektach organizacyjnych i zarządczych. Pierwsza z nich, dzięki…
… -wyspecjalizowanych pracowników, z odpowiednim wykształceniem oraz stażem w zawodzie. Zatrudnia obecnie dekoratora wnętrz, co stało się dodatkowym plusem firmy, które zdobyło zaufanie wśród klientów.
Atutem firmy jest posiadanie dużego majątku w postaci 2 dużych hal produkcyjnych, firmowego sklepu ora pomieszczenia, w którym prezentowane są różne aranżacje wnętrz wyposażone w produkowane przez firmę meble.. Aby móc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz