Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy - strona 2

note /search

Rynek finansowy - Instrumenty finansowe

  • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2527

Rynki finansowe - pytania - I zestaw Do zrobienia zostalo pytanie 16. 1. Co to jest płynność instrumentu finansowego ? Instrumenty finansowe – (art.2 ust.1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29.07.2005r.) zobowiązania finansowe, tzn. roszczenia dotyczące majątku jednych podmiot...

Skarbowe papiery wartościowe

  • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1806

OBLIGACJE SKARBOWE ▪ stanowią największy segment rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych ▪ podstawa prawna – coroczne ustawy budżetowe, w liście emisyjnym MF określa wartość nominalną emisji, wysokość i sposób wypłaty oprocentowania, terminy wykupu oraz płatności odsetkowych, sposó...

Rybej finansowy wykład

  • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1806

Rynki finansowe – egzamin – II test 1. Na czym polega lewar – poprzyj krótkim przykładem. (3-4 zdania). LEWAR jest to kredyt , który może być wykorzystany na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym ( w obrocie giełdowym )...