Pojęcie i obszary decyzji finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4634
Wyświetleń: 7049
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i obszary decyzji finansowych - strona 1 Pojęcie i obszary decyzji finansowych - strona 2 Pojęcie i obszary decyzji finansowych - strona 3

Fragment notatki:


    Wykład – dr Andrzej Jaki  Egzamin: teoria i zadania     WYKŁAD 1 –   POJĘCIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI I OBSZARY DECYZJI FINANSOWYCH     W. Bień; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Difin    J. Czekaj, Z. Dresler; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii.    M. Sierpińska; T. Jachna; Metody podejmowania decyzji finansowych    Finanse – proces gospodarowania środkami pieniężnymi.    Obszary analiz finansowych:    Publiczny system finansowy, obejmujący system budżetowy państwa, finanse samorządowe    Prywatny sektor finansowy, powiązany ze sferą realną gospodarki (przedsiębiorstwa = gosp.dom.)     Finanse przedsiębiorstw zajmują się: pozyskiwaniem kapitału, rozdysponowaniem środków pieniężnych, wydatkowaniem.  Skutki decyzji finansowych mają wymiar finansowy.    Finansowe cele przedsiębiorstwa są wyznacznikiem działań.  Rodzaje celów finansowych  a.  Podstawowy – dążenie do max rynkowej wartości przedsiębiorstwa (cel strategiczny, wieloletni)  b.  Bardziej szczegółowy (krótkoterminowe, planowe) – wspierające cel główny:    Max zysku, rentowności     Utrzymanie płynności finansowe    Optymalizacja struktury przedsiębiorstwa    Zdolność kredytobiorca    Dążenie do racjonalizacji ryzyka    RACJONALIZACJA RYZYKA:  Uzasadnienie: świadome podejmowanie ryzyka w celu osiągnięcia wyznaczonego celu    rf – stopa zwrotu inwestycji wolnych od ryzyka  R1 – poziom ryzyka przy danych warunkach            Brak obiektywnego pomiaru ryzyka jest problemem racjonalizacji ryzyka.    Kryteria w obszarze decyzji finansowej:  1)  Długość horyzontu czasowego     Krótkoterminowe decyzje finansowe (do 1 roku), odnoszą się do zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa. Koncentrują się na:  kształtowaniu wartości AO, zabezpieczeniu AO  Kapitał obrotowe (netto)  AKTYWA OBROTOWE  Krótkoterminowy kapitał obrotowy  Kapitał obrotowy netto = KS (kapitał własny + długoterminowe kapitał obrotowy) – AT       Długoterminowe decyzje finansowe – odnoszą się do wieloletniego horyzontu czasowego. Inwestycje: kształtowanie wartości AT,  zabezpieczenie niezbędnych źródeł finansowych AT.    2)  Etapy (fazy) procesu ZFP  Obszary finansowania – pozyskiwanie niezbędnego kapitału, inwestowanie, zarządzanie procesem angażowania kapitału w działalność  przedsiębiorstwa.    INWESTOWANIE - aktywa  FINANSOWANIE - pasywa    Wykład 2 –   FV = K0 * [(1+r) ^n]- wartość przyszła  PV = Kn * [ 1/((1+r) ^n)] – wartość teraźniejsza    Annuitet:                    FVAn = K*   - z dołu      FVA   - z góry    n = K*(1+r)*

(…)

…, inwestycja b w tym przedziale kosztów jest
nieefektywna
r>IRRb => NPVa>NPVb <0, obie inwestycje są nie do przyjęcia.
NPVR = suma zdyskontowanych dochodów / suma zdyskontowanych nakładów, NPVR>1
INWESTYCJE W AKCJE
Podstawa oceny efektywności: jest dochód w postaci dywidendy.
Różne sposoby wypłacania dywidend -> w zależności: akcje zwykłe(2) i akcje uprzywilejowane(1)
ad. 1
(
[
(
)])
Formuła wiecznej renty…
… wymaganej stopy zwrotu
, gdzie:
rf – zerowe ryzyko
= MRP -> rynkowa premia za ryzyko
;
Bi > 1 => ryzyko inwestowania w i-te przedsięwzięcie jest większe niż przeciętne ryzyko rynkowe => rw>rm
Bi=1 => ryzyko na poziomie przeciętnego ryzyka rynkowego => rw=rm
Bi=0 => brak ryzyka => rw=>rf
0<Bi<1 => ryzyko na poziomie niższym niż rynkowe => rf<rw<rm
Ad. 3
ZABEZPIECENIE PRZED RYZYKIEM
Narzędzia zabezpieczenia…
… (niekompletny) – pojawia się zysk niekompletny (rozdysponowany w przyszłości). Zysk niepodzielny jest
elementem kapitału własnego, wykorzystywany do samofinansowania.


Powody niezupełnego podziału zysku:
Brak pełnego rozeznania dot. finansowania rozwoju
Gdy przedsiębiorstwo wypuszcza akcje uprzywilejowane -> zabezpieczenie wypłaty dywidendy
ELEMENTY PODZIAŁU ZYSKU:
1. Zyski zatrzymane: część zysku pozostaje…
… na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych
- finansowanie celów charytatywnych
PROBLEMY PODZIAŁU ZYSKU W NIEKTÓRYCH RODZAJACH PRZEDSIĘBIORSTW:
A. Spółka akcyjna: ograniczenia wynikające z kodeksu spółek handlowych – wymusza zasilenie kap. zapasowego (co najmniej 8% zysku
netto, aż do momentu kiedy kap. zapasowy = 1/3 kap. własnego)
B. Spółka z o.o.: samoograniczenie
C. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
… zdyskontowanych nakładów, NPVR>1
INWESTYCJE W AKCJE
Podstawa oceny efektywności: jest dochód w postaci dywidendy.
Różne sposoby wypłacania dywidend -> w zależności: akcje zwykłe(2) i akcje uprzywilejowane(1)
ad. 1
( [ ( )])
Formuła wiecznej renty. Teraźniejsza wartość informuje inwestora o wysokości max ceny, za jaką dla niego byłaby opłacalna ta transakcja.
Ad. 2
( )
PVaz = suma t=1 do n-> nieskoncz. Dt *(1/(1…
… rentowności inwestycji (z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w czasie, a także rozłożeniem
kosztów inwestowania)


Bezwzględna efektywność IRR: IRR>=IRRgr. (graniczna)
Względna efektywność IRR: IRR -> max.
Metoda interpolacji liniowej:
Dwie inwestycje: A i B (alternatywne)
r2<r<IRRb => NPVa>NPVb>0
Obie są efektywne, ale A jest bardziej efektywna niż B w tym przedziale
kosztów
IRRb<IRRa => NPVa>NPVb…
…)
 Względna efektywność IRR: IRR -> max.
Metoda interpolacji liniowej:
Dwie inwestycje: A i B (alternatywne)
r2<r<IRRb => NPVa>NPVb>0
Obie są efektywne, ale A jest bardziej efektywna niż B w tym przedziale
kosztów
IRRb<IRRa => NPVa>NPVb, inwestycja b w tym przedziale kosztów jest
nieefektywna
r>IRRb => NPVa>NPVb <0, obie inwestycje są nie do przyjęcia.
NPVR = suma zdyskontowanych dochodów / suma…
… w przedsiębiorstwie; finansowanie celów wew. Obejmują:
- zysk reinwestycyjny: (samofinansowanie) przeznaczony na powiększenie kapitałów własnych, na tworzenie kapitału zapasowego;
- odpisy z zysku netto (doinwestowanie funduszy specjalnych)
2. Zyski wytransferowane: część zysku idzie poza przedsiębiorstwo, finansowanie celów zew. Przeznaczenie:
- dywidenda
- wypłata nagród z zysku dla pracowników
- tantiemy z zysku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz