Finanse przedsiębiorstw - cele zarządzania finansami przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw - cele zarządzania finansami przedsiębiorstw - strona 1 Finanse przedsiębiorstw - cele zarządzania finansami przedsiębiorstw - strona 2 Finanse przedsiębiorstw - cele zarządzania finansami przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści
Pytanie 1 - Strategiczne cele zarządzania finansami przedsiębiorstw Jednym z głównych celów strategicznych firmy jest: maksymalizowanie korzyści przypadających udziałowcom firmy, tj. osobom które ulokowały w niej swoje kapitały w sposób trwały. Zarządzanie strategiczne to określenie sensu działania przedsiębiorstwa, a poprzez dokonywanie się ciągłych zmian programów i zakresu środków zmierzania do realizacji określonych celów lub utworzenia nowych.
Pytanie 2 - Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zarządzanie finansami można zdefiniować jako planowanie i kontrolowanie finansów w celu osiągnięcia finansowych celów przedsiębiorstwa. Celem zarządzania finansami przedsiębiorstw jest maksymalizacja wartości rynkowej zgromadzonego w nim kapitału w długim czasie. Konieczne jest tu rozróżnienie między maksymalizacją bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa a maksymalizacją zysku. Zarządzanie finansowe jest to wszystko to co, robi i za co odpowiedzialny jest menedżer ds. finansowych. Podstawowym celem jest maksymalizowanie dobrobytu akcjonariuszy.
Pytanie 3 - Funkcje zarządzania finansami. Zarządzanie finansami nie może być widziane jako poszukiwanie i wybór środków finansujących działalność przedsiębiorstwa w istniejących warunkach rynkowych. Pełne określenie funkcji zarządzania finansami a ściślej zespołu osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe przedsiębiorstwa obejmuje:
Określenie spodziewanych kosztów i korzyści wynikających z różnych form zaangażowania środków finansowania przedsiębiorstwem tak w wymiarze krótko- jak i długookresowym;
Alokację środków oraz określenie jej kosztów (wybór przedsięwzięcia inwestycyjnego);
Wybór źródeł finansowania i sposobów wykonywania;
Szacowanie oceny przychodów oraz związane z ich uzyskaniem ryzyko działalności przedsiębiorstw.
Podstawowe funkcje zarządzania finansami:
kształtowanie poziomu i struktury majątku, stosowanie do wymogów działalności operacyjnej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz