Zarządzanie finansami przedsiębiorstw wzory z opisem do zaliczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw wzory z opisem do zaliczenia - strona 1 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw wzory z opisem do zaliczenia - strona 2

Fragment notatki:


(i n - i i ) x 100
i r = -----------------;
100+ i i FV t = PV 0 + PV 0 x (i) x (t) = PV 0 [1+ (i) x (t)]
FV t = PV 0 (1+ i ) t i
FV t = PV 0 x (1 + ----- ) t x m m 1
PV 0 = FV t x ----------- = FV t x (1 + i) - t (1 + i) t 1
PV 0 = FV t x -------------- i (1 + -----) t x m m
n (1+ i) n - 1
FVA d t = A x ∑ (1+ i) t-1 = A x ----------------
t=1 i
n (1+ i) n+1 - (1+i)
FVA g t = A x ∑ (1+ i) t = A x -----------------------
t=1 i
n 1 1 - (1+i) -n PVA d 0 = A x ∑ ------------= A x -------------------
t=1 (1 + i) t i
n 1 (1 + i) - (1+i) - (n-1) PVA g 0 = A x ∑ ------------= A x -------------------------
t=1 (1 + i) t -1 i
1 1 A
PVA d ∞ 0 = A x lim ∑ ---------- = A x ----- = -----
t → ∞ t=1 (1+i) t i i
1 1 A
PVA g ∞ 0 = A x lim ∑ ---------- = A x (1+ ----- ) = A + -----
t → ∞ t=1 (1+i) t-1 i i
FV t = PV 0 x (1+ i 1 ) x (1 + i 2 ) x ... x (1 + i n ) i 1 i 2 i n FV t = PV 0 x (1+ ------) m1 x (1 + ------) m2 x ... x (1 + ------) m n m 1 m 2 m n 1 1 1
PV 0 = FV t x ------- x ----------- x ... x --------
(1+ i 1 ) (1+ i 2 ) (1+ i n )
1 1 1


(…)

… przepływów pieniężnych
Roczna stopa procentowa, gdy stopa proc. Poszczególnych podokresów nie są sobie równe
Roczna stopa procentowa, gdy znana jest stopa proc. Np. kwartalna, miesięczna, i jest ona jednakowa dla każdego z okresów
Koszt akcji uprzywilejowanej przy nowej emisji akcji
Koszt akcji uprzywilejowanej
Koszt akcji zwykłych przy nowej emisji obligacji
Koszt akcji zwykłej
Koszt kapitału akcyjnego zwykłego,
Koszt zysku zatrzymanego
Koszt kapitału obcego (kredyty)
Koszt kapitału z emisji obligacji
Średni ważony koszt kapitału WACC
Okres zwrotu
Zdyskontowany okres zwrotu nakładów -> nadwyżka jest dyskontowana kosztem kapitału
Prosta stopa zwrotu
Prosta stopa zwrotu na podstawie przeciętnych
Księgowa stopa zwrotu
Wartość bieżąca netto
Wewnętrzna stopa zwrotu
Przyszła wartość sumy dodatnich przepływów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz