ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4753
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY - strona 1 ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY - strona 2 ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY - strona 3

Fragment notatki:

Wyjaśniają one pojęcia takie jak: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, cele finansowe, patrzenie na zarządzanie finansami przez pryzmat soczewki, gestie ekonomiczne zarządzania finansami, rachunek zysków i strat, teoria zysku operacyjnego, analiza zysku operacyjnego, system oceny rentowności wraz z rysunkiem obrazującym zależności, licznymi wzorami i obliczeniami, koszt kapitału akcyjnego uprzywilejowanego, koszt kapitału akcyjnego zwykłego, kapitał akcji uprzywilejowanych, kapitał akcji zwykłych, kapitał emisji obligacji, koszt kapitału z emisji obligacji, koszt kapitału z kredytu bankowego, Średni koszt kapitału spółki.Odpowiadają na pytania jakie działania podejmuje kierownictwo firmy, od czego zależy stopa zwrotu kapitału netto ROE. Zawiera ona również ćwiczenia z przykładami obrazującymi konkretne sytuacje i pokazujące jak trzeba postąpić, liczne wzory, tabelki. Ponad to obliczeni dotyczące: Cel w postaci zwiększenia zysku, która strategia będzie lepsza ( należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie, wyznacz próg rentowności, jaki jest stopień dźwigni operacyjnej przy danej produkcji, efektywny koszt kredytu, koszt kapitału uprzywilejowanego, koszt kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji, jak wysokie oprocentowanie kredytu można zaakceptować, aby średnioważony koszt kapitału spółki nie przekroczył x procent, wiedząc że ... - wszystko to z obliczeniami i wzorami

ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY
Wykład 1
Finanse przedsiębiorstw - zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Zarządzanie finansami - pozyskiwanie źródeł finansowania działalności firmy (kapitałów) oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu.
Cele finansowe:
-maksymalizacja zysku
-maksymalizacja wartości firmy
-maksymalizacja przepływów na rzecz właścicieli
-kompromis interesów grupowych
Kierownictwo firmy podejmuje działania:
analizuje wyniki ekonomiczne firmy oraz sytuację w jej otoczeniu. Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia w podejmowaniu decyzji. Im dokładniejsze analizy tym lepsze decyzje;
planuje rozkład przepływów pieniężnych w czasie, a także wpływy i wydatki, aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej firmy w krótkim i długim okresie;
podejmuje działania mające na celu realizację ryzyka prowadzonej działalności;
określa zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji założonych przedsięwzięć oraz pozyskuje te środki. Stanowi to punkt wyjścia w ustalaniu relacji z potencjalnymi dostawcami kapitału, takimi jak banki czy rynek kapitałowy;
planuje optymalną strukturę finansowania służącą minimalizacji kosztów kapitału i maksymalizacji wartości firmy;
dokonuje alokacji środków między najbardziej efektywne przedsięwzięcia inwestycyjne;
projektuje zyski na akcję oraz przygotowuje propozycje dotyczące podziału zysków na część dywidendową i część pozostawioną w firmie, zwiększając jej kapitały. Jest to istotne dla właściwego ułożenia współpracy z właścicielami;
kontroluje w wymiarze finansowym realizację zadań podjętych w firmie.
Zarządzając finansami patrzymy na firmę przez pryzmat soczewki - w gestii: ekonomicznej, majątkowej, finansowej.
Gestie ekonomiczne zarządzania finansami:
1/ zysk operacyjny a zysk netto - zysk operacyjny ustala jaka jest rentowność prowadzonej działalności podstawowej (bez oddziaływania rynku finansowego, strat i zysków nadzwyczajnych oraz sfery podatkowej - pod

(…)


2.400.000 - pozostaje
efektywny koszt wykorzystania kredytu bankowego (nominalne oprocentowanie kredytu wynosi 0,1)
przychody
- koszty 1.000.000
760.000
strata 240.000
efekt dźwigni finansowej można zastosować do tej części, która pokrywa zysk
10.000.000 kredytu:
kredyt 1 - odsetki 760.000 - wielkość kredytu 7.600.000
kredyt 2 - odsetki 240.000 - wielkość kredytu 2.400.000
Ćw. 30
Spółka X finansuje…
… na rynku finansowym opisują następujące dane:
-stopa zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka krf = 8% = Rw
-stopa zwrotu z inwestycji reprezentowanych dla portfela rynkowego kM = 18% = Ra
Należy obliczyć koszt kapitału własnego pochodzącego z zysków zatrzymanych wykorzystując:
a/ model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), β-został tu wykorzystany
b/ model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
Po = Pz…
… będzie równy 10% ceny emisyjnej akcji, a dla większej koszt wzrasta do 15%. Należy obliczyć koszt kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji zwykłych na podstawie podejścia zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
a/ do 2 mln
2/ powyżej 2 mln
Ćw. 38 (wzór 174)
Spółka XYZ finansuje swoją działalność zróżnicowanymi źródłami. W 40 % są to zobowiązania długoterminowe, w 10% kapitał własny uprzywilejowany…
… nadzwyczajnych oraz sfery podatkowej - podatek dochodowy)
2/ system oceny rentowności - stopa zwrotu kapitału netto ROE zależy wprost proporcjonalnie od stopy zysku ROI, współczynnika zadłużenia oraz współczynnika wpływu sfery pozaoperacyjnej
3/ próg rentowności - break even point określa wielkość produkcji przy której EBIT (zysk/strata z działalności operacyjnej) = 0
4/ dźwignia finansowa
Rachunek zysków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz