Analiza rentowności- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rentowności- opracowanie - strona 1 Analiza rentowności- opracowanie - strona 2 Analiza rentowności- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA RENTOWNOŚCI RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY
Rentowność sprzedaży (netto, brutto) zwana inaczej wskaźnikiem marży zysku wyrażona jest stosunkiem wyniku finansowego do odpowiadających mu przychodów. ZYSK x 100% rentowność handlowa, zwrot ze sprzedaży
SPRZEDAŻ
Wskaźnik pokazuje opłacalność sprzedaży
Zysk brutto - wskaźnik niezależny od stawki podatku.
Zysk netto - określa jaką marżę zysku przynosi dana sprzedaż (im niższy ten wskaźnik tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku).
ANALIZA RENTOWNOŚCI
Analiza rentowności dostarcza informacji o efektywności działalności funkcjonującego przedsiębiorstwa. Rentowność jest stanem finansowym przedsiębiorstwa wyrażonym wynikiem finansowym osiągniętym z działalności gospodarczej. Może przyjąć dwa stany:
zyskowność - osiąganie zysku
deficytowość - ponoszenie straty
Przez „rentowność” rozumie się zjawisko osiągania zysków. Wielkość zysku i obliczona na tej podstawie rentowność stanowi najczęściej wyraz sprawności finansowej przedsiębiorstwa. Odrębną kwestią jest pomiar poziomu rentowności wyrażony za pomocą odpowiednio dobranych relacji - wskaźników rentowności. Termin „rentowność” pochodzi od pojęcia „renta”, która wyraża zysk od kapitału. Poziom rentowności wynika ze stosunku zachodzącego między osiągniętym zyskiem a przyjętą podstawą odniesienia. Podstawowa klasyfikacja wskaźników rentowności przedsiębiorstwa obejmuje rentowność: sprzedaży, majątku oraz kapitału
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY (HANDLOWA)
Rentowność sprzedaży (NETTO, BRUTTO) zwana inaczej wskaźnikiem marży zysku wyrażona jest stosunkiem wyniku finansowego do odpowiadających mu przychodów. rentowność handlowa, zwrot ze sprzedaży
Wskaźnik pokazuje opłacalność sprzedaży
Zysk brutto - wskaźnik niezależny od stawki podatku.
Zysk netto - określa jaką marżę zysku przynosi dana sprzedaż (im niższy ten wskaźnik tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku).
RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU (EKONOMICZNA)
ROA, zwrot z majątku, wskaźnik zyskowności aktywów
Określa wielkość zysku przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku; jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem
Wskaźnik rentowności majątku można rozbudować, wykorzystując iloczyn dwóch wskaźników cząstkowych. Otrzymany w ten sposób układ strukturalny jest określany mianem piramidy wskaźników.

(…)

… rentowności majątku zwany również stopą zwrotu z aktywów (ROA) tworzą następujące wskaźniki:
rentowności sprzedaży netto (ROS = wynik finansowy net rentowności sprzedaży netto (ROS = wynik finansowy netto / przychody ogółem) oraz
rotacji aktywów (WRA = przychody ogółem / aktywa ogółem).
RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU (FINANSOWA)
Rentowność kapitału wyrażana jest stosunkiem wyniku finansowego do zaangażowanych kapitałów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz