REIT na Europejskim rynku nieruchomości- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
REIT na Europejskim rynku nieruchomości- wykład 10 - strona 1 REIT na Europejskim rynku nieruchomości- wykład 10 - strona 2

Fragment notatki:

20.05.2013
Wykład 10
Temat: REIT na Europejskim rynku nieruchomości.
Finansowe instrumenty rynku nieruchomości:
instrumenty udziałowe rynku nieruchomości
udziały w funduszach nieruchomości (certyfikaty inwestycyjne FIZ, jednostki uczestnictwa FIO )
akcje spółek nieruchomościowych (spółki sektora nieruchomości)
instrumenty pozyskiwania kapitału własnego przez podmioty i instytucje sektora nieruchomości
instrumenty dłużne rynku nieruchomości
listy zastawne emitowane przez specjalistyczne banki hipoteczne
papiery wartościowe o charakterze dłużnym emitowane przez spółki sektora nieruchomości np. obligacje deweloperskie
instrumenty pozyskiwania kapitału obcego przez podmioty i instytucje sektora nieruchomości
instrumenty pochodne rynku nieruchomości
swap rynku nieruchomości
kontrakt forward na indeks rynku nieruchomości
opcja na indeks rynku nieruchomości
Instrumenty zarządzania ryzykiem:
Obligacja indeksowana - je wartość nominalna jest zależna od wartości indeksu
REIT (Real Estate Investment Trust) - znaczenie dla rozwoju rynków nieruchomości:
Tworzenie struktur umożliwiających formy inwestowania na rynku nieruchomości zwiększa dostępność rynku dla drobnych inwestorów oraz ułatwia dywersyfikację portfeli inwestycyjnych. Ograniczenie bariery dostępu do rynku.
Na rynkach globalnych dostępność instrumentów finansowych rynku nieruchomości - możliwości pośredniego inwestowania, pozwala na zmianę postrzegania nieruchomości jako aktywów inwestycyjnych niepłynnych i nietransparentnych. Ograniczenie ryzyka poprzez dywersyfikację portfela.
Funkcjonowanie REIT należy uznać jako wyznacznik rozwoju rynku nieruchomości. REIT jako bardzo istotne podmiot na europejskim rynku nieruchomości wpływa na aktywizację rynku po stronie popytu na nieruchomości komercyjne na rynku lokat oraz podaży powierzchni na rynku najmu. REIT - "Wehikuł" transferu kapitału na rynek nieruchomości komercyjnych.
„Kraje, które zaniechają wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących REIT, będą mogły podlegać zahamowaniu procesów rozwojowych w obrębie własnych rynków nieruchomości”
Inwestycje poprzez akcje spółek nieruchomościowych typu REIT (Real Estate Investment Trust):
REIT to:
Firma którą powołuje się, aby posiadała i zarządzała nieruchomościami przynoszącymi dochód - nieruchomościami komercyjnymi przeznaczonymi na wynajem (biura, hotele, centra handlowe, magazyny).
REIT są obecnie bardzo popularne, efektywną pod względem podatkowym i podlegającą szybkiej ewolucji formą pośredniego inwestowania w nieruchomościach


(…)

… i wyjścia
Profesjonalnie zdywersyfikowany portfel inwestycyjny zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, szczególnie ważny dla prywatnych inwestorów
Zapewnienie długoterminowych inwestycji dla funduszy emerytalnych w kontekście starzenia się społeczeństwa w Europie
Korzyści podatkowe / Płynność / Dywersyfikacja przestrzenna i sektorowa
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot: Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych (wykłady)
Rok akademicki 2012/2013
Semestr II
Dr K. Śmietana
Autor notatki: lic. Krzysztof Podgórski
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz