Jednostka Uczestnictwa

note /search

Portfele mieszane

  • Uniwersytet Gdański
  • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne- masa majątkowa a zarazem...

TFI -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

dotyczące: Nabywania papierów wartościowych Instrumentów pochodnych Jednostek uczestnictwa Nie może udzielać...

Rodzaje funduszy-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

są przyrosty wartości posiadanych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji. b...