Wykład - Rodzaje usług bankowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rodzaje usług bankowych - strona 1 Wykład - Rodzaje usług bankowych - strona 2

Fragment notatki:

Wskaż rodzaj usługi bankowej: czynna, bierna, pośrednicząca, inna:
zakup akcji na giełdzie przez bank - czynna
BRE Bank lokuje swoje środki pieniężne w BZ WBK (z perspektywy BRE Banku) - czynna
przesłanie klientowi wyciągu bankowego - inna
nabycie jednostek uczestnictwa przez bank w funduszu inwestycyjnym na własny rachunek - czynna
bank X kupuje udziały w przedsiębiorstwie - czynna
udzielenie poręczenia - czynna
doradztwo finansowe - inna
wykonywanie polecenia przelewu - pośrednicząca
udostępnianie skrytek sejfowych - inna
skup wierzytelności przez bank - czynna
wydanie klientowi nowej karty debetowej - inna
przyjmowanie w depozyt papierów wartościowych - inna
przyjmowanie środków na rachunki terminowe - bierna
udzielanie gwarancji bankowych - czynna
udzielanie kredytów inwestycyjnych - czynna
przyjęcie depozytu od innego banku - bierna
emitowanie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych - bierna
wystawienie opinii o kliencie - inna
lokowanie środków w innym banku - czynna
przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie - bierna
emisja certyfikatów depozytowych - bierna
rozliczenia za pomocą (inkaso) czeków rozrachunkowych - pośrednicząca
nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym na zlecenie klienta - pośrednicząca
udzielanie kredytów obrotowych - czynna
bank BPH sprzedaje na zlecenie Amiki Wronki jej nową emisję akcji - pośrednicząca
Bank BP SA kupuje akcje Agory - czynna
administrowanie papierami wartościowymi - pośrednicząca
udzielanie kredytu konsolidacyjnego - czynna
wykonanie operacji polecenia zapłaty - pośrednicząca
przyjęcie wkładu awizowanego od klienta - pośrednicząca
faktoring - czynna Operacje czynne:
zakup akcji na giełdzie przez bank
BRE Bank lokuje swoje środki pieniężne w BZ WBK (z perspektywy BRE Banku)
nabycie jednostek uczestnictwa przez bank w funduszu inwestycyjnym na własny rachunek
bank X kupuje udziały w przedsiębiorstwie
udzielenie poręczenia
skup wierzytelności przez bank
udzielanie gwarancji bankowych
udzielanie kredytów inwestycyjnych
lokowanie środków w innym banku
udzielanie kredytów obrotowych
Bank BP SA kupuje akcje Agory
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz