Rodzaje banków i produkty bankowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje banków i produkty bankowe  - strona 1 Rodzaje banków i produkty bankowe  - strona 2 Rodzaje banków i produkty bankowe  - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE BANKÓW I PRODUKTY BANKOWE BANK to samodzielna , samofinansująca się i posiadająca osobowość prawną jednostka gospodarcza , która działa na podstawie ustawy i własnych statutów . Ustawa ta zalicza do podstawowej działalności banków gromadzenie środków pieniężnych , udzielanie kredytów oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Można powiedzieć że banki gospodarują cudzymi pieniędzmi. Istotą działalności banku jest przyjmowanie pieniędzy klientów, które podlegają zwrotowi, oraz udzielenie kredytów na własny rachunek. W Polsce zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydaje prezes NBP, bank musi spełnić określone warunki np. minimum kapitału własnego. HISTORIA BANKÓW: Poprzednikami współczesnych bankierów byli średniowieczni handlarze trudniący się wymianą pieniędzy. Nazwa ,,bank'' pochodzi od włoskie nazwy ławki, kontuaru - banco, przy którym pracowali pieniędzmi. W każdym systemie bankowym krajów o gospodarce rynkowej banki pełnią trzy podstawowe funkcje ekonomiczne : *Udział w kreacji pieniądza centralnego *Kreują zdecentralizowany pieniądz wkładowy jako instrument kredytowy i środek płatniczy *pośredniczą między posiadaczami środków pieniężnych Pierwsza funkcja wykonują banki emisyjne( centralne), druga zaś -bankowość komercyjna, przede wszystkim banki kredytowe i depozytowe. Trzecią funkcję oprócz banków pełnią także instytucje finansowe np. towarzystwa ubezpieczeniowe, giełdy, kantory. Podział banków : 1)wg. Kryterium wykonywanych zadań: *emisyjne(centralne) *komercyjne(kredytowe, dep ozytowe, inwestycyjne, uniwersalne) *rozwojowe *oszczędnościowe *specjalne (hipoteczne, towarzystwa kredytowe i regionalne) 2)wg. Formy własności *banki publiczne(państwowe, samorządowe) *z różnym udziałem własności państwowej *banki spółdzielcze *banki pr ywatne 3)wg. Zasięgu terytorialnego *ogólnokrajowe *regionalne *lokalne 4)wg. rodzaju obsługiwanego klienta oraz operacji wykonywanych przez banki *banki detaliczne *banki hurtowe Banki detaliczne obsługują przede wszystkim indywidualnych klientów i drobne przedsiębiorstwa. Natomiast banki hurtowe obsługują większe jednostki gospodarcze. Podstawowym celem banków detalicznych jest gromadzenie drobnych, rozproszonych oszczędności gospodarstw domowych. Bank centralny to podstawa systemu bankowego w każdym kraju, są jednostkami państwowymi albo podporządkowanymi państwu, posiadającemu przeważającą część ich kapitałów.

(…)

…)produkty rozliczeniowe np. (polecenie przelewu, skup czeków zagranicznych)
5)inne produkty bankowe np. ( skup i sprzedaż walut obcych, wynajmowanie skrytek sejfowych)
RODZAJE OPERACJI BANKOWYCH:
Operacje bankowe są często utożsamiane z czynnościami bankowymi, a nazwy używane są zamiennie. Nie jest to jednak ścisłe, bo można wymieni czynności bankowe, które nie mają charakteru operacji. Na przykład banki…
…. Wykorzystując te środki udzielają kredytów długo- i średnioterminowych, pośrednicząc w przetwarzaniu zasobów pieniężnych na kapitał rzeczowy. Współdziałają w tworzeniu nowych przedsiębiorstw lub rozbudowywaniu już istniejących.
Banki specjalne
Finansują wykonywanie specjalnych zadań, wymagających szczególnego rodzaju fachowej obsługi bankowej. Można do nich zaliczyć np. banki obsługujące handel zagraniczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz