Fundusze inwestycyjne i emerytalne - Jednostka uczestnictwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze inwestycyjne i emerytalne - Jednostka uczestnictwa  - strona 1 Fundusze inwestycyjne i emerytalne - Jednostka uczestnictwa  - strona 2 Fundusze inwestycyjne i emerytalne - Jednostka uczestnictwa  - strona 3

Fragment notatki:

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne to majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jest to podmiot gospodarczy, który zarządza posiadanymi środkami finansowymi. Jego cechą charakterystyczną, na która zwracają uwagę ekonomiści, jest to towarzystwo gromadzi środki od inwestorów, które później inwestuje na rynku kapitałowym. Towarzystwa te mogą inwestować posiadane środki w różne przedsięwzięcia, począwszy od nieruchomości, obligacje, akcje a kończąc na instrumentach pochodnych.
Rodzaje funduszy inwestycyjnych
Typy funduszy inwestycyjnych :  ze względu na rodzaj inwestycji : - papierów wartościowych : w tym akcji, obligacji, mieszane (inwestujące zarówno w akcje jak i obligacje), - pozostałe - np. inwestujące w nieruchomości czy na rynku pieniężnym,  ze względu na dostępność : - specjalistyczne - dostępne dla określonych inwestorów np. bankom, firmom ubezpieczeniowym, - powszechne - dostępne wszystkim podmiotom, także osobom fizycznym,  fundusze otwarte : - występuje zmienna ilość jednostek uczestnictwa - inwestor może w każdym momencie przystąpić do funduszu, jak i z niego wystąpić (umorzyć jednostkę), - zamknięte - o stałej liczbie jednostek.
Jednostka uczestnictwa
Przy przedstawianiu typów funduszy pojawiło się sformułowanie jednostka uczestnictwa. Otóż jest ona tytułem współwłasności w majątku funduszu. Jej wartość może się zmieniać w zależności od skuteczności inwestycji funduszu, wyraża ona majątek funduszu przypadający na jedną jednostkę. Wzrost jej wartości jest dochodem dla inwestora powierzającego środki funduszowi. Bardo ważne jest podkreślenie, że w Polsce jednostka uczestnictwa nie jest papierem wartościowym, a jej nabywca nie jest akcjonariuszem funduszu, lecz jego uczestnikiem.
Kryteria i ograniczenia ustawowe dla funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne działają w Polsce na podstawie Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych. Ustawa ta przewiduje szereg ograniczeń i wymogów nakładanych na fundusz i na towarzystwo funduszy inwestycyjnych : towarzystwo musi być jednoosobową (tylko jeden akcjonariusz) spółką akcyjną, emitującą akcje imienne, towarzystwo może prowadzić fundusze inwestycyjne, na prowadzenie każdego z nich zgodę wydaje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, towarzystwo może kupować papiery wartościowe, ale tylko do takiego poziomu, aby nie stało się podmiotem dominującym, ograniczenia, co do kierunków inwestycji : - co najmniej 90% środków w pap. wart. dopuszczone do obrotu, - nie więcej niż 5% w papiery wartościowe jednego emitenta, - co najmniej 10% środków musi być środkami płynnymi, obowiązek posiadania przez towarzystwo minimalnego kapitału, ustalanego przez KPWiG,

(…)


Wraz z reformą emerytalną powstały w Polsce Powszechne Towarzystwa Emerytalne, których zadaniem jest zarządzanie majątkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych, do których trafia część naszej składki przekazywanej na ubezpieczenia społeczne. Szerzej Fundusze Emerytalne opisujemy w artykule Emerytura, ale w tym miejscu warto zwrócić uwagę na rolę tych funduszy w gospodarce. Poza korzyściami, które uzyskują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz