Nieruchomości jako składnik portfela inwestycyjnego - analiza dochodowości nieruchomości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości jako składnik portfela inwestycyjnego - analiza dochodowości nieruchomości - strona 1

Fragment notatki:

03.06.2013
Wykład 12
Temat: Nieruchomości jako składnik portfela inwestycyjnego. Analiza dochodowości nieruchomości inwestycje bezpośrednie i pośrednie.
Wyśle nam artykuły.
Wydatki operacyjne na test - nauczyć się
Nieruchomości jako przedmiot alokacji kapitału
Dochodowość nieruchomości jako składnika portfela:
Koncepcja kalkulacji dochodowości nieruchomości inwestycyjnej zakłada:
Uwzględnienie całkowitej dochodowości zawierającej bezpośrednie strumienie wpływów, będące efektem jej bieżącej eksploatacji
Uwzględnienie zmiany wartości zainwestowanego kapitału, będące konsekwencją modyfikacji wartości rynkowej nieruchomości
Ustalenie okresowych dochodowości oraz średniej rentowności nieruchomości.
Przyjęta koncepcja ustalenia dochodowości nieruchomości zakłada pominięcie elementów związanych ze strukturą finansowania i obciążeniami fiskalnymi. Zakłada się, iż inwestycja finansowana jest środkami własnymi a obciążenie fiskalne kształtuje się na poziomie zero.
Strumień dochodów z nieruchomości przed opodatkowaniem, uwzględniający dochody czynszowe i poza czynszowe ustala się stosując procedurę zakładającą uwzględnienie…
Dochodowość nieruchomości jako składnika portfela:
Formuła zawiera dwa elementy składające się na całkowitą dochodowość inwestycji w nieruchomości, niezależnie, czy inwestycja miała charakter bezpośredni czy pośredni
Bezpośredni strumień dochodów
Korzyści inwestora jako efekt zmian wartości instrumentu
Podkreśla się znaczenie uwzględnienia w kalkulacji dochodowości inwestycji nieruchomościowej obu wyróżnionych elementów, wskazując….
Wzory:
Całkowita okresowa dochodowość nieruchomości inwestycyjnej
ru = (DONu + (Vu-Vu-1)) / Vu-1 ru = ((Du + (Cu-Cu-1)) / Cu-1 Bezpośrednia dochodowość
DONu / Vu-1 Względna zmienność wartości dobra
(Vu-Vu-1)/Vu-1 Finanse i Rachunkowość
Przedmiot: Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych (wykłady)
Rok akademicki 2012/2013
Semestr II
Dr K. Śmietana
Autor notatki: lic. Krzysztof Podgórski
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz