Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, zasady dywersyfikacji portfela nieruchomości- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, zasady dywersyfikacji portfela nieruchomości- wykład 8 - strona 1 Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, zasady dywersyfikacji portfela nieruchomości- wykład 8 - strona 2 Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, zasady dywersyfikacji portfela nieruchomości- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

06.05.2013
Wykład 8
Temat: Strategie inwestowania na rynku nieruchomości. Zasady dywersyfikacji portfela nieruchomości.
Strategie inwestowania na rynku nieruchomości:
Przesłanki włączania nieruchomości do portfeli inwestycyjnych:
Zadowalająca stopa zwrotu (wysoka rentowność brutto kapitałów łącznych)
Niska zmienność cen - istnieje relatywna stabilność wartości w długim okresie czasu
Wysoka rentowność w relacji do ryzyka
Potencjał ochrony przed inflacją
Stabilne komponenty wpływów czynszowych (przepływów pieniężnych) - łatwe do prognozowania, umowy z najemcami na określony czas, są wskaźniki waloryzacji czynszów
Przewidywalne składowe wydatków operacyjnych
Niska korelacja z innymi aktywami, pozwalająca na dywersyfikację portfela
Nieruchomości stanowią znaczny element globalnego rynku inwestycyjnego (w perspektywie inwestorów portfelowych), co wpłynęło na rozszerzenie zakresu wykorzystania narzędzi nowoczesnych finansów.
Strategie inwestowania na rynku nieruchomości:
Rynek nieruchomości
Inwestor indywidualny
Inwestor instytucjonalny
Rynek instrumentów finansowych i papierów wartościowych
Inwestorzy instytucjonalni emitenci/zarządzający
Przedsiębiorstwa, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, PZA
Inwestorzy na rynku nieruchomości (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, inne podmioty):
Rynek:
Rynek nieruchomości (jako element rynku kapitałowego)
Podmioty zarządzające:
TFI
Firmy ubezpieczeniowe
PZA
Inne
Produkty:
Fundusze inwestycyjne
Produkty ubezpieczeniowe
Portfele inwestycyjne
Inne
Podaż kapitału:
Inwestorzy
Indywidualni
Instytucjonalni
Nadzór nad rynkiem
13.05.2013
Wykład 9
Wcześniejszy I termin z nieruchomości - 10 czerwca
Kryteria klasyfikacji strategii inwestowania na rynku nieruchomości
Podstawowe kryteria klasyfikacji strategii: -Strategie według kryterium oczekiwań inwestorów w zakresie korzyści ekonomicznych osiąganych efekcie inwestycji; -Strategie według kryterium formy realizacji inwestycji -Strategie z punktu widzenia skłonności do podejmowania ryzyka
Inne możliwe przekroje analizy: -inwestowanie poprzez pierwotny i wtórny rynek nieruchomości; -inwestycje w nieruchomości różnego typu w ujęciu funkcjonalnym (segment nieruchomości mieszkalnych i nieruchomości o fin akcjach niemieszkalnych);

(…)

… i sposób odzyskiwanego prze inwestora kapitału -dywersyfikacja z uwzględnieniem kryterium ryzyka płynności aktywów, -dywersyfikacja poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów w tym derywatów nieruchomości.
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot: Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych (wykłady)
Rok akademicki 2012/2013
Semestr II
Dr K. Śmietana
Autor notatki: lic. Krzysztof Podgórski
4

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz