Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego- wykład - strona 1 Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego- wykład - strona 2 Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego.
Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny, ekonomiczny:
Nieruchomość to kategoria, która rozpatrywana jest w literaturze przedmiotu w trzech głównych ujęciach jako obiekt prawny, techniczny oraz ekonomiczny,
Nieruchomość jako specyficzny obiekt prawny - funkcjonuje w „obudowie” wiązki praw i szeregu regulacji stanowiących wyznacznik dla podstawowej klasyfikacji nieruchomości w ujęciu prawnym (rodzajowym: nieruchomość gruntowa, budynkowa, lokalowa), zasad transferu praw i gospodarowania nieruchomościami oraz działalności podmiotów w tych obszarach z określonymi ramami ich odpowiedzialności zawodowej
Nieruchomość jako specyficzny obiekt techniczny - analizowana jest przez pryzmat jej części składowych, które stanowią grunt oraz obiekty budowlane z urządzeniami, podlegające procesom zużycia, które warunkują potrzebę podejmowania działań, mających na celu utrzymanie ich sprawności techniczno-użytkowej, bezpieczeństwa użytkowania oraz inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych
Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne
Nieruchomość jako dobro ekonomiczne:
Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne - postrzegana jest jako specyficzny obiekt rynkowy: przedmiot alokacji kapitału, dobro inwestycyjne (instrument inwestycyjny); aktywo stanowiące obudowę procesów gospodarczych (dobro użytkowe) oraz przedmiot obrotu rynkowego (towar rynkowy)
W sensie ekonomicznym nieruchomość rozpatrywana jest przez pryzmat wartości zainwestowanego kapitału. Nieruchomość to „przestrzeń” dla aktywności społecznych obiekt użytkowy, stanowiący obudowę procesów gospodarczych, służący realizacji celów statutowych organizacji, oraz inwestycja, pozwalająca na pomnażanie wartości zainwestowanego kapitału.
18.03.2013
Wykład 4
Nieruchomość jako inwestycja rozpatrywana jest jako: -Źródło uzyskiwania dochodów. Korzyści ekonomiczne uzyskiwane przez inwestora to pożytki mające charakter bezpośrednich wpływów z czynszów i ze źródeł pozaczynszowych oraz korzyści będące wynikiem aprecjacji zainwestowanego kapitału, jako efekt wzrostu rynkowej wartości nieruchomości. -Instrument, którego wartość może być kształtowana poprzez wdrażanie strategii efektywnego zarządzania, w tym inicjowania działań inwestycyjnych - rozwojowych. -Instrument zapewniający ochronę realnej wartości kapitału - ochrona przed skutkami inflacji. -Instrument pozwalający na odmrażanie zainwestowanego kapitału.
Nieruchomość jako źródło dochodów
ZARZĄDZANIE EKONOMICZNO-FINANSOWE TEORIA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE TEORIA WYCENY NIERUCHOMOŚCI


(…)

… operacyjnemu netto - DON àwartość kapitałowa - wyraża wartość rynkowa nieruchomości - WRN
Poziom ryzyka osiągania dochodów: -dobór najemców -dbałość o najemcę -sposób zawierania umów najmu -synchronizacja w czasie zawieranych umów najmu -dbałość o poprawę stanu technicznego i standardu użytkowego -dbałość o dostosowanie funkcji obiektu do potrzeb rynku.
Cechy ekonomiczne nieruchomości, podstawowe obszary…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz