Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych- wykład  - strona 1 Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych- wykład  - strona 2 Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych- wykład  - strona 3

Fragment notatki:

22.03.2013
Wykład 7
Temat: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych.
Ocena funkcjonowania nieruchomości w sensie ekonomicznym 1.Czy wpływy generowane przez nieruchomość są zadowalający, czy istnieje możliwość ich zwiększania? 2.Czy wydatki operacyjne nie są za wysokie, czy mają odpowiednią strukturę? 3.Czy istnieją możliwości zmniejszenia wydatków? 4. Czy występują w procesie zarządzania nieruchomością straty, czy da się określić ich przyczyny i czy poziom zwiększa się czy też nie? 5. Czy wykorzystany jest potencjał inwestycyjny nieruchomości, w jakim zakresie inicjowane inwestycje pozwolą na jego wyzwolenie?
Koncepcja OSU w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych
Wiedza dotycząca możliwości kształtowania wartości kapitałowej nieruchomości pozwala na jej kreowane poprzez wdrażanie skutecznych działań w procesie zarządzania strategicznego oraz inicjowanie procesów ukierunkowanych na przekształcenie i rozwój nieruchomości inwestycyjnych.
Wybór i dopasowanie optymalnej w sensie ekonomicznym funkcji użytkowej i strategii zarządzania, pozwala na maksymalizację wartości zainwestowanego kapitału.
Potencjał lokalizacji+ właściwie dopasowana koncepcja zagospodarowania (funkcja użytkowa)+oczekiwany standard użytkowy
Ocena potencjału ekonomicznego nieruchomości
*Optymalny sposób użytkowania nieruchomości oznacza najlepsze możliwe w danych warunkach rynkowych jej zagospodarowanie, które w konsekwencji daje najwyższą wartość rynkową. Wybór optymalnej funkcji przy zapewnieniu efektywnego zarządzania na poziomie strategicznego zarządzania wartością nieruchomości - wartością czynszową i kapitałową - będzie pozwalał na realizację oczekiwań właściciela - inwestora, które powinny być wyrazem wykorzystania potencjału ekonomicznego nieruchomości.
*Koncepcja OSU - optymalnego sposobu użytkowania, jest jednym z fundamentów definicji wartości rynkowej wykorzystywanej w międzynarodowych, europejskich i krajowych standardach wyceny.
*Ocena potencjału ekonomicznego nieruchomości z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i fizycznych określonej przestrzeni, może pozwolić na waloryzację możliwości gospodarczego jej wykorzystania. Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania - znajdująca zastosowanie w wycenie nieruchomości - może zostać wykorzystana w ocenie efektywności finansowej wariantów rozwoju nieruchomości, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Zakres analizy ekonomiczno-finansowej nieruchomości
Analiza otoczenia nieruchomości: -ocena warunków fizycznych i prawnych -analiza rynku -analiza konkurencji
Analiza ekonomiczna

(…)

… o nieruchomości. *Analiza rynku nieruchomości (określenie zasięgu rynku, klienci - potrzeby i preferencje; konkurencyjne nieruchomości; analiza porównywalnych nieruchomości). *Bieżąca analiza finansowa nieruchomości (analiza wpływów i wydatków; finansowanie remontów i modernizacji; oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości). *Analiza strategiczna. *Ocena wariantów postępowania.
Informacje rynkowe ujmowane…
… do empirycznych). -Opracowaniu harmonogramu spłaty kredytu, gdy został zaciągnięty w celu sfinansowania wariantu. -Ustalaniu dla każdego wariantu: przepływów pieniężnych oraz stopy dyskonta. -Przeprowadzeniu analizy porównawczej omawianych wariantów z wykorzystaniem wskaźników analizy inwestycyjnej. -Rekomendacja wybranego wariantu postępowania. Rekomendacja stanowi ostatni element oceny wariantów postępowania…
… logistycznego:
Prologis Park Chorzów DC1-DC7 - właściciel
Prologis - największy na świecie zarządca, deweloper nieruchomości przemysłowych zlokalizowanych w Ameryce, Europie i Azji.
Plan zarządzania obejmuje szereg analiz, a ich wyniki są podstawą do wyznaczania kierunków rozwoju nieruchomości
Rozwiązania - fizycznie możliwe, prawnie dopuszczalne, których realizacja jest uzasadniona biorąc pod uwagę różne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz