Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie wartością nieruchomości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie wartością nieruchomości - wykład - strona 1 Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie wartością nieruchomości - wykład - strona 2 Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie wartością nieruchomości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie wartością nieruchomości
Ewolucja zarządzania
Fazy zarządzania
Rozwiązywanie bieżących problemów
Stawianie celów do realizacji
Zapobieganie powstawaniu problemów i poszukiwanie możliwości rozwoju nieruchomości
Rola współczesnego zarządcy nieruchomości inwestycyjnych
Zarządzający nieruchomością komercyjną to - menedżer zarządzający w imieniu właściciela danym przedsięwzięciem, który realizuje jego strategię.
Zarządca to osoba, której właściciel powierzył pieczę nad swoim majątkiem, licząc, iż z najwyższą starannością osiągnie ustalone cele.
Zarządzający jest zdolny do oceny pozycji rynkowej nieruchomości, jej kreowania, znając mechanizmy wewnętrzne kształtowania wartości nieruchomości (zwiększania przychodów, zmniejszania kosztów).
Ocenia potencjał nieruchomości.
Ocenia możliwości podniesienie wartości nieruchomości.
Zasadnicza rola nowoczesnego zarządcy komercyjnego polega na kreowaniu przez niego wartości istniejących nieruchomości oraz aktywne uczestnictwo w procesach ich restrukturyzacji.
Zarządzanie nieruchomością dochodową to zespół czynności usługowych służących utrzymywaniu jak największego przychodu z wynajmowanych powierzchni tak, aby maksimum jej wartości rynkowej przypadło w okresie odsprzedaży kolejnemu właścicielowi. Zarządzanie nieruchomością dochodową skupione jest wyraźnie na maksymalizacji wartości danego obiektu, czy grupy obiektów, tak aby uzyskać jak najlepszy wynik finansowy w trakcie uczestnictwa nieruchomości w specyficznym otoczeniu rynku nieruchomości. „Żadna nieruchomość nie jest dobrem darmowym, zatem jeśli nie jest odpowiednio wykorzystana i finansowana, nie jest wyzwalany tkwiący w niej potencjał rozwojowy, to właściciel jest narażony, jeśli nie na utratę kapitału, to na pewno na pozbawienie możliwości jego powiększania”. Dla inwestorów, właścicieli kapitału, celem jest pomnażanie jego wartości, przy uwzględnianiu akceptowanego poziomu ryzyka, mamy, więc do czynienia z zarządzaniem majątkiem, jego wartością a w konsekwencji z zarządzaniem interesami właścicieli. „Współczesny model zarządzania nieruchomościami stawia przed zarządzającym wysokie wymagania. Ukazuje potrzebę traktowania nieruchomości jak kapitału, zapewniającego właścicielowi określone korzyści ekonomiczne i oferowanie pożądanych efektów użytkowych dla najemców”. Rolą zarządzającego jest sprostanie wymaganiom inwestorów (właścicieli) z jednej strony i użytkowników z drugiej strony.

(…)

… netto rozumiany jest jako przychód pomniejszony o koszty utrzymania nieruchomości. Wartość kapitałowa nieruchomości - utożsamiana jest z wartością rynkową. Do jej wyznaczania stosowane są odpowiednie procedury. Do określania wartości rynkowej nieruchomości komercyjnych służy podejście dochodowe, głównie metoda inwestycyjna, rzadziej metoda zysków. „Nadrzędnym przedmiotem zarządzania nieruchomościami…

Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie wartością nieruchomości
Ewolucja zarządzania
Fazy zarządzania
Rozwiązywanie bieżących problemów
Stawianie celów do realizacji
Zapobieganie powstawaniu problemów i poszukiwanie możliwości rozwoju nieruchomości
Rola współczesnego zarządcy nieruchomości inwestycyjnych
Zarządzający nieruchomością komercyjną to - menedżer zarządzający w imieniu właściciela…
… z drugiej strony. E. Kucharska-Stasiak utożsamia zarządzanie nieruchomością z zarządzaniem jej wartością. Definiuje je jako „zespół czynności zmierzających do zabezpieczenia wartości kapitałowej (rynkowej) nieruchomości oraz, gdy to jest możliwe, do jej podwyższania”[2]. [2] E. Kucharska-Stasiak: Teoretyczne podstawy zarządzania nieruchomościami. W: Zarządzanie nieruchomościami. Praca zbiorowa pod redakcją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz