Stasiak

note /search

Polityka medialna-pytania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Polityka Medialna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924

POLITYKA MEDIALNA: Literatura: 1. Polityka medialna Unii Europejskiej, Ewa Stasiak-Jazukiewicz...

Rynek nieruchomości - definicja

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1505

prawa i obowiązki połączone z władaniem nieruchomością (Kucharska-Stasiak, 1999r.). Na podstawie...

Ewolucja zarządzania - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

: E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2006, s. 249; E. Kucharska...

Podział regionalny Pobrzeża

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4522

, skały magmowe i metamorficzne, pokryte są piaskami, glinami i glinami zwałowymi. J. Stasiak...