Podstawowe elementy sytemu medialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3584
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe elementy sytemu medialnego - strona 1 Podstawowe elementy sytemu medialnego - strona 2

Fragment notatki:

02.2011) Systemy Medialne w Europie Ewa Stasiak-Jazukiewicz; zaliczenie: test.
Przykładowa literatura:
J. Adamowski, B. Golka, E. Staisak-Jazukiewicz, Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej B Dobek - Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym Pojęcie systemu medialnego Ujęcie systemowe - rozpatruje organizacje, funkcjonowanie i oddziaływanie mediów.
Później politolodzy - ujęcie systemowe - to ujęcie pozwala najszerzej spojrzeć na sys. medialny. Co to jest system? (El - patrz slajdy)
Definicja systemu medialnego - formalne i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji, ich wzajemne powiązania oraz normy społeczne wszystkie te działania regulujące. (nieformalne czyli np. dziennikarze i ich poglądy)
Podstawowe elementy sytemu medialnego . Podmioty medialne Podmioty zewnętrzne, wpływające na media (np. dostawcy informacji i techlogii, reklamodawcy, organizacje społeczno-polityczne np. kościoły, instytucje kontroli, normy prawne); np. to reklamodawcy wymogli wprowadzenie kolorowych gazet; obecnie instytucja cenzury w UE formalnie jest tylko w Irlandii (jeszcze 2006 zablokowała wiele tytułów), ale jej elementy są we wszystkich krajach (np. ograniczenie wieków filmów).
Początkowo radio i telewizja były nośnikami głównie treści kulturalnych, a informacje głównie prasa. Dopiero w latach 80 zaczęła zmieniać się rola mediów elektronicznych.
system polityczny, ekonomiczny, medialny, społeczny (obywatele) - wzajemnie na siebie oddziaływają. Polityka medialna to te obszary, gdzie system polityczny., ekonom. i medialny się na siebie nakładają. Rola mediów masowych w systemie społecznym - media umacniają stosunki władzy i panowania systemu politycznego nad społeczeństwem; utrzymują hegemonię systemu przy zachowani praw obywatelskich; mówimy dzisiaj o mediatyzacji życia społecznego
-media definiują podmiotowość społeczną jednostki
Związki systemu medialnego z systemu politycznym mają istotne konsekwencje społeczne: media legitymizują system polityczny, stabilizują go.
Typy sytemów medialnych wg Petersona, Schramma, Sieberta:
(autorytarny)
liberalny
komunistyczny
odpowiedzialności społecznej
jednak ten podział był niewystarczający, więc Hellin i Mancini wymyśleli nowe:


(…)

… spolaryzowanego pluralizmu (śródziemnomorski - Francja, Włochy, Grecja, Portugalia, Cypr) - niskie czytelnictwo, prasa elitarna, zorientowana politycznie; przeważa prasa lekka; dominacja mediów elektronicznych; prasa często jest partyjna, światopoglądowa; np. we Francji największa gazeta katolicka w Europie; niektóre tytuły partyjne o charakterze lewicowym obecnie straciły na znaczeniu (lata 80); pluralizm polityczny, dziennikarstwo zorientowane na komentarz; media upolitycznione (np. we Francja telewizja o wiele bardziej polityczna niż w Polsce); niski stopień profesjonalizacji dziennikarzy (instrumentalizacja), nie oddziela się informacji o komentarzy, ograniczona etyka dziennikarska; interwencja państwa, subsydiowanie mediów
model demokratycznego korporacjonizmu (kraje niemieckie i skandynawskie) - wysokie czytelnictwo prasy, wczesny rozwój prasy masowej;. charakterystyczne jest to, że są to kraje protestanckie - protestantyzm wymusił rozwój czytelnictwa (trzeba było np. umieć samodzielnie czytać Biblię); b. mało jest prasy sensacyjnej, bulwarowej (typu jakieś Fakt, Superexpresy itp.); pluralizm zewnętrzny; prasa historycznie polityczna przekształca się w neutralną, komercyjną; uczestnictwo mediów w procesie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz