Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji-opracowanie - strona 1 Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji-opracowanie - strona 2 Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Regulacje prawne dotyczące polityki medialnej Francji
(na podstawie książki E. Stasiak-Jazukiewicz „Polityka medialna Unii Europejskiej”)
Lilia Kamińska Mariia Kozłowska
(Europeistyka, II rok, dzienne)
Podstawy prawne
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (26 sierpnia 1789) została włączona do Preambuły Konstytucji z 1958 r. Gwarantuje wołność słowa( art. 11 ustawy: „Wolność myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka. W ten sposób każdy obywatel może mówić, pisać, drukować swobodnie, ale odpowie za nadużycie tej wolności w przypadkach określonych ustawą”.
W 1984 r. Rada Konstytucyjna wydała orzeczenie, że gwarancja wolności słowa dotyczy wszystkich, a nie tylko mediów i dziennikarzy. Art. 11 potwierdza, że wolność słowa nie obejmuje przypadków jej nadużycia, określanych przez ustawodawstwo zwykłe. Publikację można wstzrymać, np. z powodu ochrony prywatności. Np. Art. XI francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela powiada, że swoboda komunikowania myśli i poglądów nie obejmuje przypadków jej nadużycia, które określa ustawodawstwo zwykłe. Publikacje można w konsekwencji wstrzymać z szeregu powodów. Najczęściej jest to ochrona prywatności, której dotyczy art. 9 kodeksu cywilnego. Jednak i we Francji w każdym przypadku, gdy pojawi się wniosek o orzeczenie zakazu, dochodzi do skrupulatnego ważenia interesów mediów i podmiotów dotkniętych wypowiedzią. Powściągliwość sądów w stosowaniu zakazu ilustruje znana sprawa ujawnienia przez tygodnik L'évènement de jeudi fragmentów rozmowy telefonicznej między reporterem Le monde i przebywającym w Bostonie adwokatem dr. Garetty, francuskiego lekarza skazanego na 4 lata więzienia w głośnej aferze «zakażonej krwi». Rozmowę podsłuchał przy pomocy skanera dziennikarz CNN. Garetta wystąpił o zajęcie nakładu argumentując, że materiał pogwałcił jego prywatność oraz tajemnicę adwokacką. Wniosek odrzucono, gdyż - zdaniem sądu - chociaż doszło do ataku na prywatność, nie naruszono «rdzenia» związanych z nią interesów. Nie było więc podstaw do zastosowania tak radykalnego środka jak wstrzymanie publikacji. Pokrzywdzeni mogą jedynie zażądać odszkodowania za szkodę, jaką wyrządza im opublikowanie materiału. Tak też się stało. W wytoczonym tygodnikowi postępowaniu redakcję zobowiązano do zapłacenia lekarzowi i jego prawnikowi 50 tysięcy franków oraz do pokrycia kosztów zamieszczenia wyroku w dwóch ogólnokrajowych dziennikach.
Konstytucja z 4 października 1958 r. Gwarancje wolności słowa włączono do preambuły Konstytucji z 1958 r.
Ustawa o wolności prasy z 29 lipca 1881 r. z późniejszymi zmianami
Wymaga rejestracji dzizłalności wydawniczej oraz składania egzemplarzy pism na policji i w bibliotece narodowej, zobowiązuje do zaopatrywania każdego egzemplarza pisma w informacje o wydawcy i redaktorze odpowiedzialnym. Zawiera wykaz ograniczeń wolności słowa:

(…)

… w świetle konstytucyjnych argumentów prawno-porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: http://www.policy.hu/kaminski/injunctions.htm

… rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest rozwijane w drodze:
promowania komunikacji elektronicznej: e-administracja, e-zdrowie, e-handel, e-nauka
upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego internetu cyfryzacji (Od 2 lutego 2010 Alzacja jako pierwszy region we Francji ma dostęp wyłącznie do telewizji cyfrowej. W związku z cyfryzacją Najwyzsza Rada ds. Audiowizualnych (CSA) uruchomiła na swojej stronie…
… regulacje wprowadziły zapisy dotyczące walki z wykluczeniem cyfrowym. Została powołana Komórka ds. Telewizji Cyfrowej - GIP France Tele Numerique, a także ustanowiony system środków pomocy dla gospodarstw domowych na sfinansowanie zakupu urządzeń umożliwiających bezpłatny odbiór telewizji zyfrowej. Pomoc uzależniona jest od dochodów zainteresowanych osób.
Ustawa 82-652 o radiu i telewizji z 29 lipca 1982 r…
… oraz zezwoleń na świadczenie usług innych niż nadawanie naziemne. Zmiana - rozluźnienie przepisów antykoncepcyjnych.
Ustawa nr 2006-961 w sprawie praw autorskich pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym z 1 sierpnia 2006 r.
Cieszy się reputacją kontrowersyjnej ustawy. Miała chronić własność intelekrualną. Poprawki naniesione podczas procedury legislacyjnej sprawiły, że ustawa znacznie wykracza poza ustalenia…
… przemysłu medialnego we Francji. Powołanie Komisja ds. nowej telewizji publicznej. Komisja wydała ustawę, która zreformowała model organizacji telewizji publicznej. Połączono dotychczasowe kanały Francja 2, Francja 3, Francja 4, Francja 5, RFO) w jedno wspólne przedsięwzięcie. Zmieniono także sposób wyłaniania przewodniczącego telewizji publicznej - wyznacany przez Prezydenta Francji za zgodą CSA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz