Systemy medialne na świecie - wykład z dn. 29.03.2011 r.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy medialne na świecie - wykład z dn. 29.03.2011 r. - strona 1

Fragment notatki:


Systemy medialne na świecie (w), 29.03.2011 r. 7) System medialny Francji. 1. Media drukowane.
Maj 1631 r.- powstał tygodnik „La Gazette”, który w 1762 r. przekształcił się w „La Gazette de France”.
W 1863 r. wydano pierwszy numer „Le Petit Journal”.
Przyczyny kryzysu prasy drukowanej: konkurencja z mediami audiowizualnymi, wysoka cena gazet, Internet, prasa gratisowa. W okresie powojennym dokonano gruntownych reform związanych z rynkiem prasowym. W 1944 r. wydano zakaz publikacji tytułów kolaborujących z Niemcami lub rządem francuskim gen. Petain' a. Obecnie obecność kapitału zagranicznego wynosi 20%. Cecha charakterystyczna francuskiego rynku prasowego- brak gazet przeznaczonych dla masowego odbiorcy. Prasa była stabloidyzowana przed II wojną światową.
Już na początku lat 80. XX w. mówiono kryzysie na rynku prasowym we Francji. Działo się tak m. in. za sprawą telewizji, proponującej prostszą formę odbioru. Oddziaływanie telewizji sprawiło, że zwiększono udział koloru i obrazu w gazetach. Charakterystyczna we Francji jest też ogromna popularność magazynów- miejsce na ilustracje większe niż w prasie codziennej. Reklamodawcy preferują media audiowizualne.
Kolejną przyczyną kryzysu rynku prasowego jest wysoka cena gazet. Dość powiedzieć, że w 1980 r. nastąpił ośmiokrotny wzrost cen gazet w stosunku do cen z 1970 r. Wzrost cen idzie w parze ze wzrostem jakości.
Przyczyny cen: wysoki koszt papieru (od pocz. XXI w. wzrost o 22%), koszty związane z dystrybucją gazet- 1/3 ceny stanowi kolportaż
Pojawienie się Internetu i zakładanie przez prasę witryn internetowych, gdzie początkowo nieodpłatnie zamieszczano numer dziennika.
Pojawienie się prasy gratisowej (sam pomysł powstał w Szwecji i zdobył zwolenników w całej Europie)- rozpowszechnianej na stacjach kolejowych i metra. Dwa wiodące tytuły na rynku prasy gratisowej: „Metro” (700 tys. egz.), „20 minut”.
Kryzys prasy codziennej ma też źródło w starzeniu się społeczeństwa.
Dziennikarze są wysoko opłacani, co obraca się przeciwko systemowi medialnemu- ceny gazet rosną.
Dzienniki ogólnokrajowe. „La Croix”- katolicki dziennik, 95% nakładu rozchodzi się w prenumeracie, co zapewnia stabilność finansową redakcji; założony przez Kongregację Wniebowzięcia NMP.
Le Figaro”- utworzony w 1854 r.; nie ukazywał się w czasie okupacji niemieckiej, dzięki czemu uniknął likwidacji po II wojnie światowej. „Le Monde”- czytany na całym świecie, drukowany w 30 krajach; założony w 1944 r. na miejsce innych likwidowanych tytułów; dziennik intelektualistów o centrolewicowym charakterze; bardzo opiniotwórczy.


(…)

… krajach; założony w 1944 r. na miejsce innych likwidowanych tytułów; dziennik intelektualistów o centrolewicowym charakterze; bardzo opiniotwórczy.
„Liberation”- założony w 1973 r. przez grupę komunizujących dziennikarzy; w redagowanie włączył się słynny pisarz Jean- Paul Sartre. Czasopisma.
Rynek czasopism jest o wiele bardziej ustabilizowany niż rynek dzienników. Francja słynie z tradycji czytania…
… polityków, w szczególności ich życia prywatnego.
Zamiar wprowadzenia kar pieniężnych za fotografie bez zgody osób fotografowanych.
4. Agence France Presse- założycielem Charles Louis Havas; najstarsza agencja prasowa na świecie (utworzona w 1835 r.), stanowiąca wzór dla innych, powstałych później; zlikwidowana w 1944 r. za kolaborację. Budżet stanowią:
- w 40% subwencje państwowe,
- w 20% opłaty…
… powstały w 1996 r. we współpracy z niemieckim Der Spiegel; klasyczny tygodnik opinii.
„Russkij Newsweek”- ukazuje się od czerwca 2004 r. w nakładzie 60 tys. egzemplarzy.
„Ogoniok”- tygodnik opinii powstały w 1889 r.; jego działalność wydawnicza została wstrzymana w okresie rewolucji październikowej (1918- 1923); zaangażował się w pierestrojkę; pokazuje Rosjanom, na czym polega demokratyzacja.
2. Media…
… gazeta o nakładzie zbliżonym do 8 mln egzemplarzy; obecnie ukazuje się 6 razy w tygodniu w nakładzie 260 tys. egzemplarzy.
Kommiersant (Daily)”- niegdyś właścicielem był Boris Berezowski.
„Komsomolskaja Prawda”- ukazuje się od 1925 r.; od samego początku dziennik związany z Komsomołem; w najlepszych latach 22 mln egzemplarzy; dziś- 800 tys.
„Krasnaja Zwiezda”- utworzona w 1924 r.; oficjalny organ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz