Systemy medialne w Europie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy medialne w Europie - strona 1 Systemy medialne w Europie - strona 2 Systemy medialne w Europie - strona 3

Fragment notatki:


Systemy Medialne  Pojęcie systemu medialnego  Ujęcie systemowe  – rozpatruje organizacje, funkcjonowanie i oddziaływanie mediów.  Później politolodzy - ujęcie systemowe  – to ujęcie pozwala najszerzej spojrzeć na sys. medialny.    Co to jest system?     Definicja systemu medialnego  – formalne i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i  rozpowszechniania  informacji,  ich  wzajemne  powiązania  oraz  normy  społeczne  wszystkie  te  działania  regulujące. (nieformalne czyli np. dziennikarze i ich poglądy)  Podstawowe elementy sytemu medialnego.   a)  Podmioty medialne  b)  Podmioty  zewnętrzne,  wpływające  na  media  (np.  dostawcy  informacji  i  technologii,  reklamodawcy,  organizacje  społeczno-polityczne  np.  kościoły,  instytucje  kontroli,  normy  prawne);  np.  to  reklamodawcy wymogli wprowadzenie kolorowych gazet; obecnie instytucja cenzury w UE formalnie  jest  tylko  w  Irlandii  (jeszcze  2006  zablokowała  wiele  tytułów),  ale  jej  elementy  są  we  wszystkich  krajach (np. ograniczenie wieków filmów).    Początkowo radio i telewizja były nośnikami głównie treści kulturalnych, a informacje głównie prasa. Dopiero w  latach 80 zaczęła zmieniać się rola mediów elektronicznych.  system polityczny, ekonomiczny, medialny, społeczny (obywatele) – wzajemnie na siebie oddziaływają. Polityka  medialna to te obszary, gdzie system polityczny., ekonom. i medialny się na siebie nakładają.    Rola mediów masowych w systemie społecznym  -  media  umacniają  stosunki  władzy  i  panowania  systemu  politycznego  nad  społeczeństwem;  utrzymują  hegemonię systemu przy zachowani praw obywatelskich; mówimy dzisiaj o mediatyzacji życia społecznego  -media definiują podmiotowość społeczną jednostki    Związki   systemu medialnego z systemu politycznym  mają istotne konsekwencje społeczne:  media legitymizują  system polityczny, stabilizują go.    Typy systemów medialnych  wg Petersona, Schramma, Sieberta:     (autorytarny)     liberalny     komunistyczny     odpowiedzialności społecznej    jednak ten podział był niewystarczający, więc Hellin i Mancini  wymyśleli nowe :    Typy systemów medialnych:    1)   model spolaryzowanego pluralizmu  (śródziemnomorski –  Francja, Włochy, Grecja, Portugalia, Cypr ) –  niskie czytelnictwo, prasa elitarna, zorientowana politycznie; przeważa prasa lekka; dominacja mediów  elektronicznych;  prasa  często  jest  partyjna,  światopoglądowa;  np.  we  Francji  największa  gazeta  katolicka w Europie; niektóre tytuły partyjne o charakterze lewicowym obecnie straciły na  znaczeniu 

(…)

…)
 od 1931 kolorowe fotografie
 zaprojektował czcionkę Times New Roman (1932)
 od 1981 należy do News Corporation (Rupert Murdoch)
 obecnie zatrudnia ok. 280 dziennikarzy
 Times posiada wiele dodatków tematycznych (na stałe biznesowy i sportowy).
The Daily Telegraph
 Konserwatywny
 konkurent Timesa (w latach 90 wojna gazetowa)
 Nakład ok. 930 tys.
 założony przez płk. Arthura Sleigha w 1855…
… i przykłady – The Sun, The Daily Mirror, Daily Star, Daily Express, Daily
Mail, Evening Echo, Bild, Ekstra Bladet, B.T, France – Soir, Fakt, Super Express (nie ma bulwarówek w Szwajcarii,
Hiszpanii, we Włoszech, Portugalii)
- telewizja publiczna – przykłady – British Broadcasting Corporation – BBC, Radio Telefis Eireann – RTE, ARD,
ZDF, Denamr Radio DR, TV 2 Danmark A/S, Schweizerische Radio Und…
… się też w wersji niemieckojęzycznej
 należy do Pearson Ltd
Dzienniki bulwarowe – Daily Mirror, Daily Express, Sun, Daily Star, Daily Mail
The Sun
 nakład ok. 3,5 mln
 od 1964
 należy do News Corporation Murdocha
 specjalizuje się w sensacji społeczno-politycznej, opisywaniu skandali towarzyskich
 wielokrotnie wyróżniony prestiżową nagrodą British Press Awards
The Daily Mirror
 2 mln nakład
 założony…
… cenzury
 wsparcie dla mediów podupadających
 pluralizm mediów
konwergencja mediów- upodobnianie się do siebie
Prasa: 352 gazety, w tym 192 dzienniki ( 10 ponadregionalnych)
893 czasopisma adresowane do szerokiej publiczności
1117 czasopism fachowych
Dzienniki ponadregionalne:Bild-Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Die Welt
Suddeutsche Zeitung
I Handelsblatt
Tageszeitung
Frankfurter Rundschau
Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Nakład około 380 tys. egzemplarzy
 Od 01.11.1949, od kwietnia 1959 należy do Fazit-Stiftung
Suddeutsche Zeitung
 Nakład 445 tys. egzemplarzy
 Od 1945 w Monachium
Frankfurter Rundschau:
 Od 1945 we Frankfurcie
 51% dziennika należy do wydawnictwa M DaMont ‘ Schauberg
 240 tys. egzemplarzy
Die Welt:
 Założony w Hamburgu w 1946 przez brytyjskie władze…
…:
 prasa drukowana (kilkanaście gazet ogólnokrajowych); przykładowe dzienniki prestiżowe: the Daily
Telegraph, the Times (konseratywne), The Independent, The Guardian (lewicowe); czasopisma lekkie:
Women, programy telewizyjne
 radio
 telewizja
The Times:
 konserwatywny,
 nakład ok.. 650 tys.
 założony przez Johna Waltera w 1785
 początkowo wydawany pod nazwą The Daily Univesal Register (do 1788…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz