Podstawowe zagadnienia z przedmiotu - Finansowanie inwestycji - Nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia z przedmiotu - Finansowanie inwestycji - Nieruchomości - strona 1 Podstawowe zagadnienia z przedmiotu - Finansowanie inwestycji - Nieruchomości - strona 2 Podstawowe zagadnienia z przedmiotu - Finansowanie inwestycji - Nieruchomości - strona 3

Fragment notatki:

Zaliczenie - praca zaliczeniowa w grupach, maksymalnie 3 osobowych, może być mniej, ale nie więcej, oddajemy ją w wersji wydrukowanej na tydzień przed zaliczeniem
Jedna wersja pracy, bez względu na to ile jest osób
Każda osoba musi tą pracę zaliczyć - zadaje pytania dotyczące pracy i treści wykładów
Tematyka prac: co najmniej 3 źródła finansowania inwestycji ( Np. 3 różne kredyty - o zmienne j , stałej stopie, we frankach szwajcarskich )
Części projektu:
I część - przedstawienie nieruchomości, - którą będziemy się zajmować
Informacje na temat wartości - w gazetach, ogłoszeniach, w Internecie
Jaka to jest nieruchomość i aktualna wartość?
Podstawowe informacje dotyczące nieruchomości
II część - źródła finansowania inwestycji, - jakie wykorzystamy to już zależy od nas
III część - porównanie propozycji - ofert oraz wybór najlepszej oferty spośród tych, które przedstawiliśmy (w przypadku kredytów uwzględnić oprócz stopy procentowej koszty około kredytowe)
Ilość stron - brak konkretnych wymagań, średnio są około 10 stron
W pracy nie umieszczać teorii
W przypadku porównywania kwot przeliczać waluty
Terminarz :
Na początku kwietnia - informacje, - kto, z kim chce przygotowywać - będzie lista
18.05 - ostateczny termin złożenia prac
25.05 - zaliczenie prac (jeśli nie zdąży wypytać wszystkich to dopyta wcześniej albo później)
Konsultacje : środy A - 17.00-17.45 i czwartki B 11.30-12.15, pokoje 408 albo 409B - na temat projektów można podyskutować przed lub po wykładzie.
Program zajęć :
Wprowadzenie do przedmiotu - wykład 1
Sposoby finansowania inwestycji na rynku nieruchomości:
Finansowanie środkami własnymi
Finansowanie kredytem bankowym
Emisja papierów wartościowych dłużnych
Leasing nieruchomości
Project finance
Metoda by-back
Możliwość zastosowania instrumentów pochodnych
Inne źródła finansowania nieruchomości
Literatura :
Nie ma konkretnej, podrozdziały i rozdziały niektórych książek
„Inwestycje na rynku nieruchomości” - praca zbiorowa pod redakcją H. Henzel, AE Katowice 2004 - rozdział 2.5
„Inwestowanie w nieruchomości” - praca zbiorowa pod redakcją E. Kucharskiej-Stasiak, wydane przez instytut nieruchomości, 1998 - rozdział 3
„Nieruchomość a rynek” - E. Kucharska-Stasiak, PWN, Warszawa 2004 - rozdział 7
„Project finance - w polskiej praktyce, zastosowanie w działalności deweloperskiej”, K. Czerkas - Tweager - Warszawa 2002
Przepisy - często ulegają zmianie, ale o tym będzie mowa na wykładzie


(…)


Temat 1: Wprowadzenie do przedmiotu.
Inwestycja - wyrzeczenie się bieżących korzyści na rzecz przyszłych - definicja H…
Cechy inwestycji
Czas
Ryzyko
Wyrzeczenie
Dodatkowo: korzyść i kapitał
Def. Inwestycji z ustawy o rachunkowości; Inwestycje - „to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek…
… możemy podzielić:
Zgodnie z kryterium celu inwestycji na:
Inwestycje produkcyjne
Inwestycje lokacyjne
Zgodnie z kryterium formy inwestowania:
Inwestycje bezpośrednie
Nieruchomości komercyjne (Np. magazyny, sklepy)
Nieruchomości mieszkaniowe
Inwestycje pośrednie:
Spółki nieruchomości
Fundusze inwestycyjne - nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych i certyfikaty w zamkniętych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz